Termeni și condiții de utilizare

QIOZ este o platformă web, care poate fi accesată la https://www.qioz.fr (the "Site") operată de Regiunea Ile-de-France, cu sediul social la 2 rue Simone Veil, Saint-Ouen, Franța (93400) și cu numărul de identificare SIREN 237 500 079. Scopul Site-ului este să pună la dispoziție o platformă gratuită pentru învățarea limbilor străine (Engleză, Germană, Spaniolă și Franceză ca limbi străine) pentru toți rezidenții Ile-de-France cu vârsta peste 15 ani.

Scopul Termenilor și Condițiilor Generale de Utilizare ("Termenii") este să definească termenii și condițiile care guvernează relațiile dintre Utilizatori (așa cum este definit termenul în Articolul 1) și Regiunea Ile-de-France. Acești Termeni constituie un acord contractual pentru o perioadă definită, care începe cu acceptarea Termenilor de către Utilizator.

Făcând click pe "Înscriere" la https://www.qioz.fr , Utilizatorul confirmă că a citit Termenii și că este de acord să respecte aceste clauze. Minorii care au ajuns a o vârstă minimă de 15 ani au permisiunea să se înregistreze pe platformă, cu condiția să fi obținut permisiunea pentru acest lucru de la deținătorul(ii) autorității părintești și că acesta (aceștia) a (au) acceptat să fie garantul(ii) respectării de către Minor a Termenilor și Condițiilor generale de Utilizare. Orice utilizare a seviciilor disponibile pe Site de către un utilizator Minor care a atins vârsta de 15 ani se desfășoară sub întreaga responsabilitate a deținătorului(ilor) autorității parentale asupra utilizatorului Minor în cauză.

Nicio condiție specială nu poate, cu excepția acceptului formal și scris al Regiunii Ile-de-France, prevala peste aceste Termeni și Condiții Generale de Utilizare, excluzând aplicarea Articolului 119 paragraf 3 din Codul Civil. Nicio derogare de la efectele oricărei clauze din Termenii și Condițiile Generale de Utilizare nu va fi validă fără o declarație scrisă și neechivocă din partea Regiunii Ile-de-France.

Articolul 1 - Definiții

Cu excepția situației în care au fost definiți în altă secțiune, termenii cu majusculă și expresiile folosite în continuare au următorul înțeles:

Serviciu(i) reprezintă accesul gratuit la platforma de învățare a limbilor străine.

∙ "Utilizator reprezintă orice persoană fizică sau juridică care folosește site-ul.

Parolă: "Parola" este o informație confidențială, pe care Utilizatorul trebuie să o păstreze secretă, care îi permite Utilizatorului, alături de numele de utilizator, să își dovedească identitatea.

Articolul 2 - Funcționarea Site-ului

2.1 Eligibilitate pentru utilizarea Serviciului

Pentru a fi eligibil pentru Serviciu, Utilizatorul poate fi o persoană fizică sau juridică. Dacă Utilizatorul este o persoană fizică sau juridică, aceasta trebuie să dețină capacitatea legală completă. Minorii care au nu atins vârsta de 15 ani trebuie să obțină permisiunea de la deținătorul(ii) autorității parentale pentru a accepta Termenii și Condițiile de Utilizare.

2.2 Crearea unui Cont

Pentru a avea acces la platformă, Utilizatorul trebuie să creeze un cont de utilizator pe Site-ul https://www.qioz.fr, prin crearea unui nume de utilizator și a unei parole sau prin intermediul conectării cu Linkedin. Ulterior, Utilizatorul va introduce detaliile de autentificare (nume de utilizator, parolă, adresă de e-mail, adresă IP la prima conectare), codul poștal, grupa de vârstă, domeniul de activitate, nivelul de competență lingvistică și motivațiile pentru învățare, furnizând informații corecte și actuale.

La finalul procesului de creare a contului, utilizatorul primește un link hipertext care permite activarea contului acestuia. În absența acestei activări, procesul de creare a contului nu este întrerupt, dar Utilizatorul va primi un memento prin e-mail care va transmite invitația pentru activarea contului.

Fiecare Utilizator este de acord să creeze un singur cont care să corespunda profilul său.

Codurile de acces ale utilizatorului de cont sunt strict confidențiale. În cazul unei utilizări neautorizate a contului acestuia sau a oricărei încălcări a confidențialității și securității metodei de identificare, Utilizatorul trebuie să informeze, fără întârziere, Regiunea Ile-de-France.

Toate echipamentele sau software-urile necesar pentru accesarea Site-ului, precum și pentru utilizarea Serviciului, rămân responsabilitatea exclusivă a Utilizatorului.

Pentru a asigura buna funcționare a Site-ului, se menționează că Website-ul este optimizat pentru:

∙ Toate rezoluțiile de ecran;

∙ Cele mai recente versiuni ale browser-elor Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari și Opera;

∙ Utilizare responsive pe smartphone-uri și tablete digitale.

Platforma QIOZ este accesibilă printr-un browser de Internet, prin orice mediu electronic, spre exemplu computere, tablete și smartphone-uri.

Regiunea Ile-de-France își rezervă dreptul să ia orice măsuri pe care le consideră necesare împotriva oricărui Utilizator care încalcă, conform aprecierii Regiunii, clauzele legislației în vigoare sau ale Termenilor și Condițiile Generale de Utilizare. Aceasta poate suspenda, modifica, înlocui, interzice accesul sau șterge conturile utilizatorilor.

2.3 Valabilitatea perioadei contului

Contul utilizatorului este activ pentru o perioadă de doi ani.

În absența unei autentificări pentru o perioadă de douăzeci și patru (24) de luni consecutive, Regiunea Ile-de-France va trimite prin e-mail Utilizatorului o notificare despre închidere, avertizându-l despre iminenta inaccesibilitate a acelui cont în termen de patruzeci și opt (48) de ore și despre anonimizarea datelor acestuia. Dacă Utilizatorul nu se autentifică cel puțin o dată în acest interval, contul va fi șters.

În cazul în care contul este șters, Utilizatorul va trebui să creeze un cont nou, în condițiile menționate la articolul 2.2 din Termenii și Condițiile Generale de Utilizare.

Utilizatorul poate solicita ștergerea contului său, în orice moment, prin trimiterea unui e-mai la următoarea adresă de e-mail: donnees-personnelles@iledefrance.fr

2.4 Funcționarea Serviciului

Site-ul și accesul la Servicii sunt puse la dispoziție gratuit.

Crearea unui cont permite Utilizatorului să accese un spațiu personal în care va găsi următoarele informații:

- Nivelul competenței lingvistice obținut la fiecare trecere a testului de evaluare a nivelului de cunoștințe;

- Parcursul educațional, activitățile de învățare desfășurate și cele care urmează să fie făcute;

- Timpul total petrecut în procesul de învățare și timpul petrecut pentru fiecare activitate;

- Rezultatele obținute pentru fiecare activitate de învățare;

- Indicatorul de progres;

- Unitățile de învățare marcate ca favorite, inclusiv activitățile educaționale sau unitățile produse de platformă, în conformitate cu rezultatele persoanei care învață.

Pentru a avea acces la Serviciu, Utilizatorul este de acord să primească e-mailuri de urmărire a procesului de învățare, care vor permite personalizarea parcursului educațional.

Pentru mai multe informații despre utilizarea serviciilor, Utilizatorul poate contacte QIOZ prin intermediul formularului de contact de pe Site.

Utilizatorul poate transmite orice plângere în scris, printr-un e-mail la adresa: info@qioz.fr

Utilizatorul, dacă este de acord, se poate abona la newsletter-ul de la QIOZ. Acest newsletter trimis periodic abonaților face un rezumat al celor mai noi știri legate de posibilitatea învățării limbilor străine, oferite de Site.

2.5 Obligațiile Utilizatorului

Regiunea Ile-de-France, în conformitate cu Termenii și Condițiile Generale, acordă Utilizatorilor dreptul de acces la Servicii în mod limitat, revocabil, non-exclusiv și netransferabil, pentru utilizare strict personală.

Orice utilizare a Site-ului contrară acestor scopuri este strict interzisă și constituie o încălcare a prezentelor clauze.

Utilizatorilor le este interzis:

1. Să transmită, să publice, să distribuie, să înregistreze sau să distrugă orice material, în special conținutul care aparține Regiunii Ile-de-France, prin încălcarea legilor și reglementărilor în vigoare cu privire la colectarea, procesarea și transferul datelor cu caracter personal;

2. Să creeze profiluri fictive;

3. Să furnizeze informații incorecte în formularul de înregistrare sau nu le actualizeze regulat;

4. Să disemineze date, informații sau conținut care este defăimător, abuziv, obscen, ofensator, violent sau care incită la violență, sau de natură politică, rasistă sau xenofobă și, în general, orice conținut care ar putea fi în contradicție cu legile și reglementările în vigoare, sau de înaltă moralitate;

5. Să facă referințe sau să creeze link-uri la orice conținut sau informații disponibile din site-urile Regiunii Ile-de-France, cu excepția situației în care se obține un acord scris prealabil de la Regiunea Ile-de-France;

6. Să obțină parolele și datele personale de identificarea a altor Utilizatori;

7. Să folosească informații, conținut sau orice date prezente pe Site cu scopul de a oferi servicii care fac concurență Site-ului;

8. Să vândă, să ofere la schimb sau să monetizeze orice informație, conținut sau orice date include pe Site sau în Serviciu, oferite de Site, fără acordul scris exprimat la Regiunii Ile-de-France;

9. Să caute, să decompileze, să dezasambleze, să descifreze sau să încerce, în orice mod, să obțină codul sursă în legătură cu orice element fundamental de proprietare intelectuală care este folosit pentru furnizarea tuturor sau oricăror Servicii;

10. Să folosească orice dispozitiv software, manual sau automat, programe robot sau alte metode pentru a accesa, explora, extrage sau indexa orice pagină a Site-ului;

11. Să pună în pericol sau să încerce să pună în pericol securitatea website-ului în Regiunea Ile-de-France. Sunt incluse tentativele de control, scanare sau testare a vulnerabilităților unui sistem sau unei rețele, sau încălcarea măsurilor de securitate și autentificare, fără acordul prealabil exprimat;

12. Să falsifice sau să folosească produsele, logourile, mărcile comerciale sau orice alt element protejat de drepturile de proprietatea intelectuală ale Regiunii Ile-de-France;

13. Să simuleze aspectul sau funcționarea Site-ului, de exemplu, prin crearea unui clone;

14. Să perturbe sau să interfereze, direct sau indirect, cu Regiunea Ile-de-France sau Serviciile, sau să impună o sarcină disproporționată pe infrastructura Site-ului sau să încerce să transmită sau să activeze viruși prin sau pe Site;

Dacă, în cazul unor circumstanțe extraordinare, un Utilizator nu este capabil să își îndeplinească obligațiile, acesta din urmă se obligă să ia toate măsurile necesare pentru ca reputația Regiunii Ile-de-France să nu fie afectată.

Platforma nu este destinată diseminării datelor de publicitate, sau promovării intereselor private, sau activităților aflate în contradicție cu păstrarea ordinii publice sau oricărei activități care ar putea fi considerată ilegală.

Ca o reamintire, încălcările securității sistemului sau rețelei pot duce la plângeri de natură civilă sau penală. Regiunea Ile-de-France verifică prezența acestor încălcări și poate apela la autoritățile juridice pentru a formula acțiuni în instanță, dacă este necesar, împotriva Utilizatorilor care au luat parte la aceste încălcări.

Utilizatorii își asumă să folosească Site-ul într-o manieră corectă, în conformitate cu scopurile sale profesionale și normele juridice și de reglementare, cu Termenii și Condițiile Generale de Utilizare și cu practicile actuale.

Articolul 3 - Proprietatea intelectuală

Arhitectura Site-ului, mărcile comerciale, logourile, domeniul, numele, software-ul, conținutul și orice alte elemente ale acestui Site, fără ca această listă să fie considerată exhaustivă, sunt supuse protecției Codului de Proprietate Intelectuală.

Utilizatorul se obligă să nu încalce, direct sau indirect, drepturile de proprietate intelectuală și industrială ale Regiunii Ile-de-France și ale contractorilor acesteia.

Orice reprezentare și/sau reproducere și/sau exploatare parțială sau integrală a conținutului și Serviciilor oferite de acest Site, prin orice mijloace posibile, fără autorizarea scrisă prealabilă de la Regiunea Ile-de-France, este strict interzisă și poate rezulta în acțiuni în instanță.

Articolul 4 - Procesarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal transmise pe Site la inițiativa Utilizatorilor pentru funcționarea Serviciilor sunt folosite exclusiv în acest scop. Noi folosim datele tale exclusiv pe baza acordului tău, în legătură cu monitorizarea activității de învățare a utilizatorilor, colectarea adreselor de e-mail prin intermediul Administrării Relațiilor cu Cetățenii (CRM), primirea newsletter-ului și primirea unui chestionar de satisfacție anonim. Noi folosim datele tale exclusiv pentru executarea unui contract cu privire la existența gratuită a unei platforme de învățare a limbilor străine pentru persoane cu vârsta peste 15 ani.

Următoarele date sunt colectate și procesare când un cont este creat pentru a accesa Serviciul:

- Sex

- Cod poștal

- Grupa de vârstă (15-25 de ani, 26-59 de ani, peste 60 de ani)

- Categorie profesională

- Domeniul de activitate

- Date de autentificare (nume utilizator, parolă, adresă e-mail, adresă IP la prima conectare)

- Date de la aplicații terțe la prima conectare (LinkedIn)

- Nivelul de competență lingvistică

- Obiectivele învățării

- Panouri de administrare online pentru analizarea performanței dispozitivului

Aceste date sunt furnizate de Utilizatorii care acceptă, prin crearea unui cont pe Site, voluntar și în mod specific, Termenii și Condițiile Generale de Utilizare prezente și autorizează procesarea datelor de către Regiunea Ile-de-France.

Entitatea responsabilă pentru procesarea datelor tale, în înțelesul reglementărilor cu privire la protecțiea datelor, este Regiunea Ile-de-France, a cărui sediu principal se găsește la 2 rue Simone Veil, in Saint-Ouen (93400), și este disponibilă pentru scopurile prezentate mai sus la următoarea adresă de e-mail: dpo@iledefrance.fr

Numai reprezentații Regiunii Ile-de-France și furnizorii de servicii pe care îi utilizează -menționați mai jos - au acces la datele tale:

HUMENSIS SAS, responsabilă cu partea pedagogică.

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, Franța

Telephone: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS, Coordonator Echipa Tehnică

75 rue de Lourmel - 75015 Paris, Franța

GLOBAL EXAM SAS, care se ocupă de certificările lingvistice.

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, Franța

Telefon: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic, responsabilă cu auditul funcțional al platformei.

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Paris, Franța

Telefon 01 47 00 92 86

ACCESS42, responsabilă cu auditul accesibilității pe platformă.

102, rue des Poissonniers - 75018 Paris, Franța

Telefon: 09 72 45 06 14

LinkedIn, care permite utilizatorilor să se înregistreze pe platformă.

37 rue du Rocher - 75008 Paris, Franța

MATOMO, care permite analiza audienței Site-ului.

https://matomo.org/contact/

Datele cu caracter personal sunt stocate de Regiunea Ile-de-France pe serverele proprii în scopul procesării acestora pentru furnizarea Serviciilor. Sunt păstrate doar pentru durata necesară scopului pentru care au fost colectate, și anume pentru trei (3) ani, înainte de ștergerea definitivă.

Pentru a facilita utilizarea Site-ului și pentru a personaliza experiența Utilizatorului pe Site, Regiunea Ile-de-France folosește cookie-uri și fișiere log. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru funcționarea corespunzătoare a Site-ului, conturilor utilizatorilor și pentru executarea serviciilor oferite. Utilizarea cookie-urilor poate fi dezactivată prin schimbarea setărilor browser-ului de Internet.

Toate măsurile tehnice și organizaționale corespunzătoare sunt implementate pentru a proteja datele cu caracter personal, inclusiv criptarea, anonimizarea și implementarea procedurilor de securitate fizică. Metode stricte de lucru pentru securitatea și protejarea informațiilor, inclusiv obligațiile contractuale de confidențiale, sunt impuse personalului și contractorilor Regiunii Ile-de-France.

Persoanele în cauză, în conformitate cu reglementările cu privire la protecția datelor cu caracter personal, au dreptul să acceseze, să modifice sau să șteargă datele lor, precum și dreptul să se opună sau să limiteze procesarea la care sunt supuse. De asemenea, au dreptul la portabilitatea datelor lor, dacă există. Pentru a realiza aceasta, nu trebuie decât să facă o cerere la donnees-personnelles@iledefrance.fr , specificând numele de familie, prenumele și adresa utilizatorului și prezentând document oficial de identitate.

Informații suplimentare despre procesarea datelor cu caracter personal în legătură cu Serviciile sunt oferite în
Politica noastră de Administrare a Datelor cu Caracter Personal

Articolul 5 - Răspundere

5.1 Clauze generale

În orice caz, Regiunea Ile-de-France nu poate fi răspunzătoare , sub nicio formă, pentru pierderile indirecte sau daunele suferite de Utilizatori sau terțe părți, care includ orice profituri ratate, inexactități sau fișiere sau date cu probleme.

Regiunea Ile-de-France nu poate fi răspunzătoare pentru întârzierea sau neefectuarea Serviciilor în situația unei forțe majore, așa cum este definită de jurisprudența instanțelor judecătorești franceze.

5.2 Utilizarea Site-ului

Utilizatorul este de acord să respecte Termenii și Condițiile Generale de Utilizare.

QIOZ își rezervă dreptul să refuze accesul la Serviciu, unilateral și fără înștiințare prealabilă, oricărui Utilizator care nu respectă prezenții Termeni.

RolulQIOZ este limitat la furnizarea Serviciilor Utilizatorului. Utilizatorul este singurul responsabil pentru consecințele utilizării Site-ului. Acesta este singurul responsabil pentru păstrarea datelor de autentificare și a parolei. Acesta își asumă să ia toate măsurile ca să asigure confidențialitatea totală.

Utilizatorul este obligat să se asigure că folosirea Site-ului respectă Termenii și Condițiile Generale de Utilizare, cele legate și normative ale acestui SiteQIOZ nu oferă nicio garanție Utilizatorului cu privire la conformitatea utilizării Site-ului, fie așa cum este folosit sau intenționat a fi folosit, în legătură cu dispozițiile de reglementare naționale sau internaționale.

QIOZ implementează toate măsurile rezonabile aflate la dispoziția sa pentru a asigura accesul la Serviciu, dar nu are nicio obligație să facă acest lucru.

QIOZ nu poate, în plus, să fie făcut răspunzător pentru orice defecțiune a rețelei sau a serverelor sau orice alt eveniment înafara unui control rezonabil, care ar putea împiedica sau degrada accesul la Serviciu.

Utilizatorul este avertizat despre riscurile tehnice și întreruperile de acces care pot apărea pe Site. În consecință, Regiunea Ile-de-France nu poate fi responsabilă pentru indisponibilitatea sau reducerea vitezei de funcționare a Serviciilor, în special pentru următoarele cazuri:

- Întreruperi temporare ale Site-ului necesare pentru evaluare, întreținere sau, în general, pentru actualizarea anumitor fișiere;

- Dificultăți de operare sau întreruperi temporare ale Site-ului, independente de voința QIOZ, în special în cazul întreruperii serviciilor de electricitate sau telecomunicații;

- Erori sau defecțiuni ale rețelei de Internet în transmiterea de mesaje sau documente;

- Ștergerea, imposibilitatea de stocare, transmiterea incorectă sau întârziată a conținutului editorial de pe Site.

- Modificarea Termenilor și Condițiilor Generale de Utilizare

QIOZ își rezervă dreptul să întrerupă, să suspende temporar sau să modifice fără notificare prealabilă, accesul în totalitate sau în parte la Serviciu, cu scopul de a-l întreține sau, pentru orice alt motiv, fără ca întreruperea să justifice orice obligație sau compensație.

Articolul 6 - Modificarea Termenilor și Condițiilor Generale de Utilizare

Regiunea Ile-de-France își rezervă dreptul să modifice Termenii și Condițiile Generale de Utilizare în orice moment, în special pentru a se conforma tuturor evoluțiilor legale, jurisprudențiale, editoriale și/sau tehnice.

Regiunea Ile-de-France va informa Utilizatorul prin e-mail și îl va invita să accepte modificările.

În cazul în care Utilizatorul nu acceptă noii Termeni, acesta nu va mai avea acces la Servicii.

Articolul 7 - Încetarea

Utilizatorul, precum și Regiunea Ile-de-France, poate înceta contractul pentru Servicii în orice moment, prin vizitarea Site-ului și urmarea procedurii puse la dispoziție în acest scop.

Utilizatorul va fi responsabil pentru circumstanțele în care încetează utilizarea Serviciilor.

Regiunea Ile-de-France își rezervă dreptul să restricționeze, să suspende sau să anuleze contul oricărui Utilizator care face un abuz în privința Serviciilor sau le folosește necorespunzător. Evaluarea comportamentului Utilizatorului este la discreția exclusivă a Regiunii Ile-de-France.

Articolul 8 - Acordul cu privire la dovezi

Sistemele computerului și fișierele computerului reprezintă dovezi în relația dintre Regiunea Ile-de-France și Utilizator.

Altfel, Regiunea Ile-de-France poate genera în mod valid, pentru scopul oricăror demersuri, sub formă de dovadă, orice date, fișiere, programe, înregistrări sau alte elemente primite, transmise sau stocate folosind sistemele computerelor operate de aceasta, în orice mediu digital sau analog, și să le prezinte, cu excepția unei erori evidente.

Articolul 9 - Indivizibilitatea

Faptul că orice clauză din Termenii și Condițiile Generale de Utilizare este sau devine nelegală sau inaplicabilă nu va afecta în niciun fel valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte clauze din acești Termini.

Articolul 10 - Soluționarea litigiile - Legea aplicabilă - Jurisdicție

Toate neînțelegerile și disputele care apar din Termenii și Condițiile Generale de Utilizare și/sau Servicii, valabilitatea, interpretarea, aplicarea sau neaplicarea acestora sunt supuse dreptului francez, indiferent de țara de origine, țara de origine a Utilizatorului sau țara din care Utilizatorul accesează platforma https://www.qioz.fr și sub rezerva principiilor conflictelor între legi.

În absența unei soluții amiabile, disputele în această privință pot fi aduse în fața instanțelor competente din Paris, chiar și în cazul audierii preliminare, recursului în garanție sau pluralității de inculpați.