Felhasználási feltételek

A(z) QIOZ webes felület, amely a https://www.qioz.fr (a "Honlap") címen érhető el az Ile-de-France régió üzemeltetésében, amelynek székhelye a 2 rue Simone Veil, Saint-Ouen, Franciaország (93400) és SIREN azonosító regisztrációs száma 237 500 079. A Honlap célja, hogy ingyenesen elérhetővé tegyen egy idegen nyelvek (angol, német, spanyol, illetve francia mint idegen nyelv) tanulására alkalmas felületet Ile-de-France minden 15. évét betöltött lakosa számára.

Jelen Felhasználási feltételek (a "Feltételek") célja, hogy meghatározza a Felhasználók (a kifejezés 1. cikkelyben meghatározott értelmében) és az Ile-de-France régió közti viszonyt szabályozó feltételeket. Jelen Feltételek határozatlan idejű szerződéses megállapodást képeznek, amely jelen Feltételek Felhasználó részéről történő elfogadásával kezdődik meg.

A https://www.qioz.fr címen a "Regisztráció"-ra kattintással a Felhasználó elismeri, hogy elolvasta a Feltételeket és elfogadja, hogy jelen rendelkezések rá nézve kötelező érvényűek. Azok a kiskorúak, akik a minimális 15 éves életkort betöltötték, regisztrálhatnak a felületre, feltéve hogy előzőleg megszerezték a felettük szülői felügyeletet gyakorló(k) erre vonatkozó felhatalmazását, és a szülői felügyeletet gyakorló(k) elfogadták, hogy kezeskednek a Felhasználási feltételek Kiskorú felhasználó általi tiszteletben tartásáért. A Honlapon elérhető szolgáltatásoknak a minimális 15 éves életkort betöltött Kiskorú felhasználó részéről történő bármilyen használata az érintett Kiskorú felhasználó fölött szülői felügyeletet gyakorló(k) teljes felelőssége mellett történik.

Jelen Felhasználási feltételekkel szemben semmilyen különleges feltétel nem élvezhet elsőbbséget, kivéve az Ile-de-France régió hivatalos és írásos jóváhagyásával, kizárva a Polgári Törvénykönyv 1119. cikke 3. bekezdésének alkalmazását. Az Ile-de-France régió írásos és egyértelmű nyilatkozata nélkül jelen Felhasználási feltételek bármelyik rendelkezése alóli semmifajta mentesség nem érvényes.

1. cikkely - Meghatározások

A jelen dokumentum valamely másik szakaszában definiált kifejezéseket leszámítva a továbbiakban alkalmazott nagy kezdőbetűs kifejezések jelentése a következő:

• A Szolgáltatás(ok) az idegen nyelvi tanulási felület ingyenes elérhetőségét jelenti.

• A "Felhasználó" a honlapot használó bármilyen természetes vagy jogi személyt jelent.

• A Jelszó: A "jelszó" olyan bizalmas információ, amelyet a Felhasználónak titkosan kell kezelnie, és amely lehetővé tesz a felhasználó számára, hogy felhasználónevével együttesen személyazonosságát igazolja.

2. cikkely - A Honlap kezelése

2.1 A Szolgáltatás igénybevételére való jogosultság

A Felhasználó akkor jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, ha természetes vagy jogi személy. Amennyiben a Felhasználó természetes vagy jogi személy, teljes jogképességgel kell rendelkeznie. A 15 éves életkort betöltött Kiskorúaknak a szülői felügyeletet gyakorló(k)tól engedélyt kell szerezniük a Felhasználási feltételek elfogadására.

2.2 Fiók létrehozása

A felület eléréséhez a Felhasználónak felhasználói fiókot kell létrehoznia a https://www.qioz.fr Honlapon vagy felhasználóneve és jelszava létrehozásával, vagy LinkedIn kapcsolaton keresztül. A Felhasználó ezután pontos és naprakész információkat szolgáltatva megadja bejelentkezési adatait (felhasználónév, jelszó, email-cím, az első kapcsolódáskor IP-cím), irányítószámát, életkor-kategóriáját, társadalmi-szakmai kategóriáját, tevékenységi körét, nyelvtudása szintjét, illetve tanulási motivációja jellegét.

A fiók létrehozási folyamatának végén a felhasználó kap egy hiperszöveges hivatkozást, amely lehetővé teszi a fiókja aktiválását. Aktiválás hiányában a fiók létrehozásának folyamata nem szakad meg, de a Felhasználó emailben emlékeztetőt kap, amely felkéri a fiókja aktiválására.

Minden Felhasználó elfogadja, hogy kizárólag egy fiókot hoz létre a profiljához kapcsolódóan.

A felhasználói fiókok hozzáférési kódjai szigorúan bizalmasak. Fiókja jogosulatlan használata, vagy azonosítási módja titkosságának és biztonságának megsértése esetén a Felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell az Ile-de-France régiót.

A Honlaphoz történő hozzáféréshez, illetve a Szolgáltatások használatához szükséges valamennyi hardver és szoftver biztosítása a Felhasználó kizárólagos felelőssége.

A Honlap megfelelő működésének biztosítása érdekében meghatározásra kerül, hogy a Honlap optimalizálva van:

• Minden képernyőfelbontásra;

• Az Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari és Opera böngészők legfrissebb verziójára;

• Az okostelefonokon és táblagépeken történő reszponzív használatra.

A(z) QIOZ felülete hozzáférhető internetes böngészőn keresztül bármely elektronikus kommunikációs eszközön, úgy mint számítógép, táblagép és okostelefon.

Az Ile-de-France régió fenntartja a jogot arra, hogy a megfelelőnek ítélt bármilyen intézkedést megtegyen bármely Felhasználó ellen, aki a Régió megítélése szerint megszegi a hatályos törvényi rendelkezéseket vagy jelen Felhasználási feltételeket. Felhasználói fiókokat felfüggeszthet, módosíthat, lecserélhet, törölhet, vagy megtagadhatja tőlük a hozzáférést.

2.3 A fiók érvényességi időtartama

A Felhasználói fiók két éves időtartamon át aktív.

Amennyiben huszonnégy (24) egymást követő hónapon át nem történik bejelentkezés, az Ile-de-France régió megszüntetési értesítést küld a Felhasználónak email útján, amelyben figyelmezteti arra, hogy az elkövetkező negyvennyolc (48) órán belül nem hozzáférhetővé válik fiókja, és adatai anonimizálásra kerülnek. Ha a Felhasználó ezen időszak alatt nem hajt végre legalább egy bejelentkezést, akkor fiókja törlésre kerül.

Ha a fiók törlésre kerül, a Felhasználónak új fiókot kell létrehoznia a jelen Felhasználási feltételek 2.2 pontjában megadott feltételek szerint.

A Felhasználó bármikor kérheti fiókja törlését a következő email-címre küldött emailben: donnees-personnelles@iledefrance.fr

2.4 A Szolgáltatás kezelése

A Honlap, valamint a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés ingyenesen rendelkezésre áll.

A fiók létrehozása lehetővé tesz a Felhasználó számára egy személyes területhez való hozzáférést, amelyben a következő információk találhatóak meg:

- A nyelvtudás megszerzett szintje minden szintfelmérő teszt letételekor;

- A tanmenete, az elvégzett és még hátralévő tanulási tevékenységek;

- A tanulással töltött teljes idő, illetve az egyes tevékenységekkel töltött idő;

- Az egyes tanulási tevékenységeknél elért eredmények;

- A fejlődését jelző mutatószám;

- A kedvencként megjelölt tanulási egységek, köztük a felület által a tanuló eredményei alapján ajánlott oktatási tevékenységek vagy egységek.

A Szolgáltatáshoz való hozzáférés érdekében a Felhasználó elfogadja, hogy tanulását utánkövető emaileket kap, amelyek lehetővé teszik tanmenete személyre szabását.

A szolgáltatások használatával kapcsolatos további információkért a Felhasználó a Honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül felveheti a kapcsolatot a(z) QIOZ oldallal.

A Felhasználó bármilyen panaszát írásban továbbíthatja a következő email-címre: info@qioz.fr

A Felhasználó beleegyezése esetén feliratkozhat a(z) QIOZ hírlevélre. Ez a hírlevél, amely időszakosan kerül emailben kiküldésre a feliratkozottaknak, a Honlapon nyújtott idegennyelv-tanulási lehetőségekkel kapcsolatos legfrissebb híreket foglalja össze.

2.5 A Felhasználó kötelezettségei

Az Ile-de-France régió jelen Felhasználási feltételekkel összhangban a Felhasználóknak szigorúan személyes alapon korlátozott, visszavonható, nem kizárólagos és nem átruházható hozzáférési jogot biztosít a Szolgáltatásokhoz.

A Honlap bármiféle olyan használata, amely ellentétes a céljával, szigorúan tilos és jelen rendelkezések megsértését jelenti.

A Felhasználóknak tilos:

1. Továbbítania, közzétennie, terjesztenie, regisztrálnia vagy megsemmisítenie bármilyen anyagot - különösen az Ile-de-France régió tulajdonát képező tartalmat - a személyes információ gyűjtésére, kezelésére vagy átadására vonatkozó hatályos törvények és jogszabályok megsértésével;

2. Fiktív profilokat létrehoznia;

3. A regisztrációs űrlapon pontatlan információkat megadnia, illetve azok rendszeres frissítését elmulasztania;

4. Olyan adatot, információt vagy tartalmat terjesztenie, amely rágalmazó, becsmérlő, trágár, sértő, erőszakos vagy erőszakra buzdító, illetve politikai, rasszista vagy idegengyűlölő jellegű, valamint általánosságban bármilyen tartalmat, amely a hatályos törvényekbe és jogszabályokba, vagy a közerkölcsbe ütközik.

5. Hivatkoznia vagy hivatkozást létrehoznia bármely tartalomra vagy információra, amely az Ile-de-France régió honlapjain található, kivéve az Ile-de-France régió kifejezett, előzetes írásos jóváhagyásával;

6. Megszereznie más Felhasználók jelszavát vagy személyazonosításra alkalmas adatait;

7. A Honlapon lévő információt, tartalmat vagy bármilyen adatot felhasználnia arra, hogy a Honlapnak konkurenciát jelentő szolgáltatást kínáljon;

8. A Honlapon vagy a Honlap által nyújtott Szolgáltatásban található bármely információt, tartalmat vagy adatot értékesítenie, elcserélnie vagy pénzkeresésre használnia az Ile-de-France régió kifejezett írásos jóváhagyása nélkül;

9. A Szolgáltatások összességének vagy bármelyikének biztosításához használt mögöttes szellemi tulajdonhoz kapcsolódó forráskódot visszafejtenie, visszafordítania, szétbontania, dekódolnia vagy megszerzését egyéb módon megkísérelnie;

10. A Honlap bármely oldalának elérésére, feltérképezésére, kinyerésére vagy indexelésére szolgáló bármilyen szoftvert, manuális vagy automatikus eszközt, keresőrobotot vagy egyéb módszert alkalmaznia;

11. Az Ile-de-France régióban valamely weboldal biztonságát veszélyeztetnie vagy arra kísérletet tennie. Idetartoznak a rendszer vagy hálózat irányítására, átvilágítására vagy sérülékenységének tesztelésére tett kísérletek, valamint a biztonsági és hitelesítési lépések kifejezett előzetes engedély nélküli megsértése;

12. Az Ile-de-France régió szellemi tulajdonjoga által védett termékeket, logókat, védjegyeket vagy egyéb más elemeket hamisítania vagy használnia;

13. A Honlap megjelenését vagy működését utánoznia, például annak tükrözésével;

14. Az Ile-de-France régióval vagy a Szolgáltatással kapcsolatosan közvetlenül vagy közvetetten zavart okoznia vagy beavatkoznia, illetve a Honlap infrastruktúráját aránytalanul megterhelnie, valamint a Honlapon vagy a Honlap révén számítógépes vírusok továbbítását vagy aktiválását megkísérelnie

Ha rendkívüli körülményekből kifolyólag a Felhasználó nem képes kötelezettségei teljesítésére, minden szükséges lépés megtételét vállalja annak érdekében, hogy az Ile-de-France régió jó híre ne csorbuljon.

A felület célja szerint nem való hirdetési adatok terjesztésére, illetve magánérdekek, a közrend megőrzésével ellentétes tevékenységek vagy bármely illegálisnak tekinthető tevékenység előmozdítására.

Emlékeztetőül: a rendszer vagy hálózat biztonságának megsértése polgári és büntetőjogi eljáráshoz vezethet. Az Ile-de-France régió figyeli az ilyen jellegű szabálysértéseket, és szükség esetén az igazságügyi hatóságokat jogi lépések megtételére szólíthatja fel az ilyen szabálysértésekben résztvevő Felhasználókkal szemben.

A Felhasználók vállalják, hogy a Honlapot tisztességes módon használják, annak szakmai céljával, a jogi és szabályozói normákkal, jelen Felhasználási feltételekkel és az aktuális bevett gyakorlattal összhangban.

3. cikkely - Szellemi tulajdon

A Honlap felépítése, a védjegyek, logók, domainnevek, szoftverek, tartalom és jelen Honlap bármely egyéb eleme - mely lista nem tekintendő teljes körűnek - a szellemi tulajdonra vonatkozó törvény védelme alá esik.

A Felhasználó vállalja, hogy az Ile-de-France régió és társkivitelezői szellemi és ipari tulajdonjogait sem közvetlenül, sem közvetetten nem sérti meg.

A jelen Honlap által nyújtott tartalom és Szolgáltatások bármilyen módon történő megjelenítése és/vagy reprodukálása és/vagy részleges vagy teljes hasznosítása az Ile-de-France régió előzetes írásos meghatalmazása nélkül szigorúan tilos, és jogi eljárást vonhat maga után.

4. cikkely - Személyes adatok kezelése

A Felhasználó kezdeményezéséből a Szolgáltatások teljesítésére átadott személyes adatok kizárólag erre a célra kerülnek felhasználásra. Adatait kizárólag az ön jóváhagyása alapján használjuk a felhasználók tanulási tevékenységének nyomon követése, az email-címek lakossági kapcsolatkezelési (CRM) rendszeren keresztüli begyűjtése, a hírlevél eljuttatása, valamint anonim elégedettségi felmérés lebonyolítása vonatkozásában. Adatait kizárólag a 15 évnél idősebbek számára rendelkezésre álló idegennyelvi tanulási felület ingyenes biztosítására vonatkozó szerződés teljesítéséhez használjuk fel.

Az alábbi adatokat gyűjtjük és kezeljük, amikor a Szolgáltatás igénybe vétele céljából fiókot hoznak létre:

- Nem

- Irányítószám

- Életkor-kategória (15-25 éves, 26-59 éves, 60. évét betöltött)

- Szakmai kategória

- Tevékenységi terület

- Bejelentkezési adatok (felhasználónév, jelszó, email-cím, IP-cím az első kapcsolódáskor)

- Harmadik féltől származó alkalmazás adatai az első kapcsolódáskor (LinkedIn)

- Nyelvtudás szintje

- Tanulási motivációs tényezők

- Online kezelőpultok az eszköz teljesítményének elemzésére

Ezeket az adatokat azon Felhasználók bocsátják rendelkezésre, akik a Honlapon fiók létrehozásával önként és kifejezetten elfogadják jelen Felhasználási feltételeket, és engedélyezik az Ile-de-France régió számára az adatok kezelését.

Az adatvédelmi szabályozások értelmében az ön adatainak kezeléséért felelős szerv az Ile-de-France régió, amelynek székhelye a 2 rue Simone Veil, Saint-Ouen (93400) cím alatt található, és amely elérhető a fenti célból a következő email-címen: dpo@iledefrance.fr

Kizárólag az Ile-de-France régió és az általa igénybe vett - alábbiakban említett - szolgáltatók képviselői férhetnek hozzá az ön adataihoz:

HUMENSIS SAS, a pedagógiai rész felelőse.

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Párizs, Franciaország

Telefon: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS, műszaki csapatvezető

75 rue de Lourmel - 75015 Párizs, Franciaország

GLOBAL EXAM SAS, amely felkészít a nyelvvizsgákra.

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, Franciaország

Telefon: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic, a felület funkcionális auditora.

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Párizs, Franciaország

Telefon 01 47 00 92 86

ACCESS42, a felület akadálymentességi auditora.

102, rue des Poissonniers - 75018 Párizs, Franciaország

Telefon: 09 72 45 06 14

LinkedIn, amely lehetővé teszi a felhasználók regisztrációját a felületen.

37 rue du Rocher - 75008 Párizs, Franciaország

MATOMO, amely lehetővé teszi a Honlap látogatottságának elemzését.

https://matomo.org/contact/

A személyes adatokat az Ile-de-France régió a Szolgáltatások nyújtásához szükséges adatkezelési célból a szerverein tárolja. Kizárólag a begyűjtését indokló célokhoz szükséges időtartamra kerülnek tárolásra, vagyis három (3) évig, ezután törlésre kerülnek.

A Felhasználó számára a Honlap használatának megkönnyítése és a Honlap nyújtotta élmény személyre szabása érdekében az Ile-de-France régió cookie-kat (sütiket) és naplófájlokat alkalmaz. Ezek a cookie-k a Honlap és a felhasználói fiókok megfelelő működéséhez, valamint a kínált szolgáltatások végrehajtásához használatosak. A cookie-k használata letiltható az internetes böngésző beállításainak módosításával.

Minden szükséges műszaki és szervezeti intézkedést megtettünk a személyes adatok védelmére, ideértve a titkosítást, anonimizálást, valamint a fizikai biztonsági eljárások életbe léptetését. Az Ile-de-France régió alkalmazottai és beszállítói számára szigorú munkavégzési módszerek vannak előírva a biztonság és adatvédelem vonatkozásában, ideértve a szerződéses titoktartási kötelezettséget.

Az érintett személyek - a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozással összhangban - jogosultak adataikhoz hozzáférni, azokat korrigálni és törölni, valamint jogosultak az adatok kezelését kifogásolni vagy korlátozni. Szintén joguk van meglévő adataik hordozhatóságához. E célból elegendő a kérést eljuttatni a donneespersonnelles@iledefrance.fr címre, az üzenetben megadva a felhasználó vezeték- és keresztnevét, lakcímét, valamint személyazonosságát igazolni.

A személyes adatoknak a Szolgáltatások biztosításával kapcsolatos kezelésére vonatkozó további információ megtalálható az Adatkezelési tájékoztatónkban.

5. cikkely - Felelősség

5.1 Általános rendelkezések

Az Ile-de-France régió semmilyen esetben sem tehető felelőssé a Felhasználókat vagy harmadik feleket érő közvetett veszteségért vagy kárért, amelybe beletartozik az elmaradt haszon, a fájlok vagy adatok pontatlansága vagy károsodása.

Az Ile-de-France régió nem felel a Szolgáltatások késedelmes vagy elmaradt teljesítéséért, ha azt a francia bíróságok és törvényszékek esetjoga szerint meghatározott vis maior indokolja.

5.2 A Honlap használata

A Felhasználó elfogadja jelen Felhasználási feltételek betartását.

A(z) QIOZ fenntartja a jogot arra, hogy egyoldalúan és előzetes értesítés nélkül megtagadja a Szolgáltatáshoz való hozzáférést bármely Felhasználó számára, aki nem tartja be jelen Feltételeket.

A(z) QIOZ szerepe a Felhasználói Szolgáltatások nyújtására korlátozódik. A Felhasználó kizárólagos felelősséget visel a Honlap használatának következményeiért. Kizárólagosan felel bejelentkezési azonosítója és jelszava megőrzéséért. Vállalja, hogy minden lépést megtesz a teljes titoktartás biztosítására.

A Felhasználó feladata gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során eleget tegyen a jogi, szabályozói és a Felhasználási feltételeknek. A(z) QIOZ nem ad semmifajta garanciát a Felhasználó számára a Honlap - akár tényleges, akár tervezett - használatának a nemzeti vagy nemzetközi jogi és jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelőségével kapcsolatban.

A(z) QIOZ minden ésszerűen rendelkezésére álló eszközt alkalmaz a Szolgáltatáshoz való jó minőségű hozzáférés biztosítása érdekében, ugyanakkor erre vonatkozó kötelezettsége nincsen.

A(z) QIOZ nem tehető felelőssé továbbá a hálózat vagy a szerverek bárminemű meghibásodásáért, illetve bármi egyéb a Szolgáltatáshoz való hozzáférést megakadályozó vagy annak minőségét rontó eseményért, amelyre ésszerű ráhatása nincsen.

Figyelmeztetjük a Felhasználót a Honlapon esetleg előforduló műszaki kockázatokra és hozzáférhetőségi fennakadásokra. Ebből kifolyólag az Ile-de-France régió nem tehető felelőssé a Szolgáltatások rendelkezésre nem állásáért és lelassulásáért, különös tekintettel az alábbi esetekre:

- A Honlap működésében bekövetkező átmeneti fennakadások, amelyek annak fejlesztéséhez, karbantartásához szükségesek, vagy általánosabb tekintetben bizonyos fájlok frissítése esetén;

- A Honlap működési nehézségei vagy átmeneti fennakadásai, amelyek a(z) QIOZ szándékától függetlenek, különösen az elektromos vagy telekommunikációs szolgáltatások fennakadása esetén;

- Az internetes hálózat hibás működése üzenetek vagy dokumentumok továbbítása során;

- A Honlapon található szerkesztői tartalom törlése, tárolásának kivitelezhetetlensége, helytelen vagy nem megfelelő időben történő átvitele.

- A Felhasználási feltételek módosítása

A(z) QIOZ fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatás egészéhez vagy valamely részéhez való hozzáférést előzetes értesítés nélkül megszakítsa, átmenetileg felfüggessze vagy módosítsa karbantartás érdekében vagy bármely más indokból, és ez a fennakadás bármely kötelezettségre vagy kompenzációra okot nem ad.

6. cikkely - A Felhasználási feltételek módosítása

Az Ile-de-France régió fenntartja a jogot arra, hogy a jelenlegi Felhasználási feltételeket bármikor módosítsa, különösen annak érdekében, hogy minden jogi, igazságszolgáltatási, szerkesztői és/vagy műszaki fejleménynek eleget tegyen.

Az Ile-de-France régió a Felhasználót emailben tájékoztatja, és felkéri a változtatások elfogadására.

Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el az új Feltételeket, a továbbiakban nem fogja tudni használni a Szolgáltatásokat.

7. cikkely - Felmondás

Mind a Felhasználó, mind az Ile-de-France régió bármikor felmondhatja a Szolgáltatásokra vonatkozó szerződést azzal, hogy ellátogat a Honlapra, és az e célra biztosított eljárást követi.

A Felhasználó felel azokért a körülményekért, amelyek között a Szolgáltatások nyújtását felmondja.

Az Ile-de-France régió fenntartja a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül korlátozza, felfüggessze vagy törölje bármely Felhasználó fiókját, aki nem rendeltetésszerűen használja a Szolgáltatásokat. A Felhasználó viselkedésének megítélése az Ile-de-France régió kizárólagos belátása szerint történik.

8. cikkely - Bizonyításra vonatkozó megállapodás

Az Ile-de-France régió és a Felhasználó viszonyában a számítógépes rendszerek és számítógépes fájlok jelentik a bizonyítás alapját.

Ennek megfelelően az Ile-de-France régió jogosan terjeszthet elő bármilyen jogi eljárás céljára bizonyítékként bármilyen digitális vagy analóg eszközön bármilyen adatot, fájlt, programot, felvételt vagy más cikket, amely az általa üzemeltetett számítógépes rendszer használata révén érkezett, került továbbításra vagy tárolásra, és ezeket nyilvánvaló hiba esetét leszámítva bemutathassa.

9. cikkely - Oszthatatlanság

Amennyiben a Felhasználási feltételek bármely rendelkezése törvénytelen vagy nem érvényesíthető, illetve ilyenné válik, ez semmilyen módon nincs hatással jelen Feltételek bármely egyéb rendelkezésének érvényességére vagy érvényesíthetőségére.

10. cikkely - Vitarendezés - Vonatkozó törvények - Joghatóság

Minden nézeteltérés vagy vita, amely jelen Felhasználási feltételekből és/vagy a Szolgáltatásokból, illetve ezek érvényességéből, értelmezéséből, teljesítéséből vagy nem teljesítéséből fakad, a francia törvények hatálya alá esik függetlenül a Felhasználó származási országától vagy attól az országtól, ahonnan a Felhasználó a https://www.qioz.fr címen található felülethez hozzáfér, és a kollízió elveinek ellenére.

Békés úton történő rendezés hiányában az illetékes párizsi bíróságok elé kerülnek az őket érintő viták, még gyorsított eljárásban meghozott ítéletek vagy több alperes esetén is.