Условия за ползване

QIOZ е уеб платформа, достъпна на адрес https://www.qioz.fr ("Сайта") управлявана от регион Ил дьо Франс, със седалище в 2 rue Simone Veil, Saint-Ouen, Франция (93400) aс идентификационен регистрационен номер към SIREN 237 500 079. Целта на сайта е да предостави безплатно на платформата за изучаване на чужди езици (английски, немски, испански и френски като чужд език) за всички жители на Ил дьо Франс над 15-годишна възраст.

Целта на настоящите Общи условия за ползване ("Условията") е да се определят реда и условията, регулиращи отношенията между ползвателите (както е определено в член 1) и региона на Ил дьо Франс. Тези Условия представляват договорно споразумение за неопределен период от време, което започва с приемането от страна на Потребителя на тези Условия.

Като кликнете върху „Регистрирай Се“ на https://www.qioz.fr , Потребителят признава, че е прочел Условията и се съгласява да бъде обвързан с тези разпоредби. На непълнолетните, навършили 15-годишна възраст, е разрешено да се регистрират на платформата, при условие че вече са получили, от титуляря (ите) на родителския орган относно тях, разрешението за това и притежателят (ците) родителските права са приели (а) гарант (и) на спазването от Общия ред на Общите условия на ползване от страна на Малкия потребител. Всяко използване на услугите, достъпни на Сайта от непълнолетен потребител, който е достигнал минималната възраст от 15 години, се извършва под пълната отговорност на притежателя (ците) на родителски права над съответния непълнолетен потребител.

Никакви специални условия, с изключение на официалното и писмено приемане на Регион Ил-де-Франс, не могат да имат предимство пред тези Общи условия за ползване, като изключват прилагането на член 1119, параграф 3 от Гражданския кодекс. Никакъв отказ от полза от някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване не е валиден без писмено и недвусмислено изявление от регион Ил-де-Франс.

Член 1 - Определения

С изключение на дефинираните в друг раздел тук, термините и изразите с главни букви, използвани по-долу, имат следните значения:

Услуга(и) означава безплатно използване на платформата за чуждоезиково обучение.

∙ "Потребител" означава всяко физическо или юридическо лице, което използва сайта.

Парола: "Паролата" е поверителна информация, която Потребителят трябва да пази в тайна, което позволява на потребителя, заедно с неговото потребителско име, да докаже своята самоличност.

Член 2 - Функциониране на Сайта

2.1 Правото за Получаване на Услугата

За да отговаря на условията за Услугата, Потребителят може да бъде физическо или юридическо лице. Ако Потребителят е физическо или юридическо лице, той или тя трябва да има пълна правоспособност. Непълнолетните, които са навършили 15 години, трябва да получат разрешение от притежателя (ите) на родителските права да приемат Общите условия за ползване.

2.2 Създаване на Акаунт

За да получите достъп до платформата, потребителят трябва да създаде потребителски акаунт на сайта https://www.qioz.fr чрез създаване на неговото потребителско име и парола, или чрез връзка LinkedIn. След това потребителят въвежда своите данни за вход (потребителско име, парола, адрес на електронна поща, IP адрес при първата връзка), неговия пощенски код, възрастова група, социално-професионална категория, сектор на дейност, ниво на езиково умение и неговата или нейната мотивация за учене, предоставяне на точна и актуална информация.

В края на процеса на създаване на акаунт потребителят получава хипертекстова връзка, която позволява активирането на неговия или нейния акаунт. При липса на активиране, процесът на създаване на акаунта не се прекъсва, но Потребителят получава напомняне по електронната поща и го кани да активира профила.

Всеки Потребител се съгласява да създаде само един профил, съответстващ на неговия или нейния профил.

Кодовете за достъп на потребителския акаунт са строго поверителни. В случай на неоторизирано използване на неговия акаунт или нарушаване на поверителността и сигурността на неговите средства за идентификация, Потребителят трябва незабавно да информира Регион Ил дьо Франс.

Целият хардуер и софтуер, необходими за достъп до Сайта, както и използването на Услугите, остават изключителна отговорност на Потребителя.

За да се гарантира правилното функциониране на Сайта, е уточнено, че Уебсайтът е оптимизиран за:

∙ Всички разделителни способности на екрана;

∙ Най-новите версии на браузърите Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari и Opera;

∙ Отзивчиво използване на смартфони и цифрови таблети.

Платформата QIOZ е достъпна чрез интернет браузър на всяка електронна комуникационна среда, като компютри, таблети и смартфони.

Регионът на Ил дьо Франс си запазва правото да предприеме всяка мярка, която смята за уместна, срещу всеки Потребител, който нарушава, в съответствие с Региона, разпоредбите на действащото законодателство или настоящите Общи условия за ползване. Той може да преустанови, промени, замени, откаже достъп или да изтрие потребителски акаунти.

2.3 Срок на валидност на акаунта

Потребителският акаунт е активен за период от две години.

При липса на влизане в профила за период от двадесет и четири (24) последователни месеца, Регион Ил дьо Франс ще изпрати на Потребителя съобщение по електронната поща за приключване, като го предупреждава за неизбежната непристъпност на този акаунт в рамките на четиридесет и осем (48) часа и анонимизиране на неговите данни. Ако Потребителят не извърши поне едно влизане през това време, неговият акаунт ще бъде изтрит.

Ако акаунта е изтрита, Потребителят трябва да създаде нов акаунт, при условията, предвидени в член 2.2 от настоящите Общи условия за ползване.

Потребителят може да поиска изтриването на профила си по всяко време, като изпрати имейл на следния имейл адрес: donnees-personnelles@iledefrance.fr

2.4 Работа на Услугата

Сайтът и достъпът до Услугите се предоставят безплатно.

Създаването на акаунт позволява на Потребителя достъп до лично пространство, в което той или тя ще намери следната информация:

- Нивото на езика, получено при всяко преминаване на теста за оценка на ниво;

- Неговата или нейната учебна пътека, извършваните учебни дейности и тези, които все още предстои да бъдат направени;

- Общото време, прекарано в обучение, и времето, прекарано във всяка дейност;

- Получените резултати за всяка учебна дейност;

- Показател за неговия или нейния напредък;

- Учебните единици, означени като предпочитани, включително образователни дейности или единици, предложени от платформата в съответствие с резултатите на обучаемия.

За да има достъп до Услугата, Потребителят се съгласява да получава последващи електронни писма за обучение, които ще позволят персонализиране на неговата или нейната учебна пътека.

За повече информация относно използването на услугите, потребителят може да се свърже с QIOZ чрез формуляра за контакти на сайта.

Потребителят може да изпраща всякакви оплаквания, като пише на следния имейл адрес: info@qioz.fr

Потребителят, ако се съгласи, може да се абонира за бюлетина на QIOZ. Този бюлетин, изпращан периодично по електронна поща на потребителите, обобщава последните новини за чуждоезиковото обучение, предлагани на Сайта.

2.5 Задължения на Потребителя

Регионът на Ил-де-Франс, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване, предоставя на Потребителите ограничено, отменено, неизключително и непрехвърлимо право на достъп до Услугите на строго лично основание.

Всяка употреба на сайта в противоречие с нейната цел е строго забранена и представлява нарушение на тези разпоредби.

На Потребителите е Забранено:

1. Да предават, публикуват, разпространяват, регистрират или унищожават всякакъв материал, по-специално съдържанието на Регион Ил-де-Франс, в нарушение на действащите закони или разпоредби относно събирането, обработването или предаването на лична информация ;

2. Да създават фиктивни профили;

3. Да предоставят неточна информация за регистрационния формуляр или да не я актуализират редовно;

4. Да разпространяват данни, информация или съдържание, което е клеветническо, насилствено, нецензурно, обидно, насилствено или подбуждащо към насилие, или с политически, расистки или ксенофобски характер и като цяло всяко съдържание, което би противоречало на действащите закони и разпоредби или на висок морал.

5. Да препращат или създават връзки към всяко съдържание или информация, достъпни от сайтовете на Регион Ил-де-Франс, освен с конкретното предварително писмено съгласие на регион Ил-де-Франс;

6. Да получават пароли или лични идентификационни данни на други потребители;

7. Да използват информация, съдържание или данни, присъстващи на Сайта, за да предлагат конкурентна услуга на Сайта;

8. Да продават, обменят или монетизират всяка информация, съдържание или данни, съдържащи се в Сайта или Услугата, предлагани от Сайта, без изричното писмено съгласие на Регион Ил дьо Франс;

9. Да реконструират, декомпилират, разглобяват, дешифрират или по друг начин се опитват да получат изходния код във връзка с всяка интелектуална собственост, използвана за предоставяне на всички или някои от Услугите;

10. За да използвате какъвто и да е софтуер, ръчно или автоматично устройство, роботи или други средства за достъп, изследване, извличане или индексиране на която и да е страница от сайта;

11. Да застраши или да се опита да застраши сигурността на уебсайт в региона на Ил дьо Франс. Това включва опити за контрол, сканиране или тестване на уязвимостта на системата или мрежата или за нарушаване на мерките за сигурност или удостоверяване без изрично предварително разрешение;

12. Да фалшифицират или използват продуктите, логата, търговските марки или всеки друг елемент, защитен от правата върху интелектуалната собственост на регион Ил дьо Франс;

13. За да симулират външния вид или работата на Сайта, например чрез създаване на огледален такъв;

14. Да безпокоят или да се намесват, пряко или непряко, в Регион Ил-дьо Франс или Услугите, или налагане на непропорционална тежест върху инфраструктурата на сайта или опит за предаване или активиране на компютърни вируси чрез или на сайта

Ако поради извънредни обстоятелства Потребителят не е в състояние да изпълни задълженията си, той се задължава да предприеме всички необходими мерки, за да не се повреди репутацията на Регион Ил-де-Франс.

Платформата не е предназначена за разпространение на рекламни данни или за популяризиране на частни интереси или дейности, противоречащи на поддържането на обществения ред или нещо, което се счита за незаконно.

Като напомняне е, че нарушенията на сигурността на системата или мрежата могат да доведат до гражданско и наказателно преследване. Регионът на Ил-де-Франс проверява наличието на такива нарушения и може да призове съдебните органи да предявят иск, ако е необходимо, срещу потребители, които са участвали в такива нарушения.

Потребителите се задължават да използват Сайта по справедлив начин, в съответствие с неговата професионална цел и законовите и регулаторни норми, с настоящите Общи Условия за Ползване и с настоящите практики.

Член 3 - Интелектуална Собственост

Архитектурата на Сайта, търговските марки, лога, имената на домейни, софтуера, съдържанието и всеки друг елемент от този сайт, без този списък да се счита за изчерпателен, подлежи на защита от Кодекса за интелектуална собственост.

Потребителят се задължава да не нарушава, пряко или непряко, правата върху интелектуалната и индустриалната собственост на регион Ил-де-Франс и неговите съдоговорители.

Всяко представяне и / или възпроизвеждане и / или частично или пълно използване на съдържанието и услугите, предлагани от този сайт, по какъвто и да е начин, без предварително писмено разрешение от регион Ил-де-Франс, е строго забранено и може да доведе до съдебно производство ,

Член 4 - Обработка на лични данни

Личните данни, предавани на Сайта по инициатива на Потребителите за изпълнение на Услугите, се използват единствено за тази цел. Ние използваме вашите данни само на базата на вашето съгласие относно наблюдението на учебната активност на потребителите, събирането на имейл адреси чрез системата за управление на граждански взаимоотношения (CRM), получаването на бюлетина и получаването на анонимно проучване на удовлетвореността. Ние използваме вашите данни единствено за изпълнение на договор относно свободната достъпност на платформа за чуждоезиково обучение за хора над 15-годишна възраст.

Следните данни се събират и обработват, когато се създаде акаунт за достъп до Услугата:

- Пол

- Пощенски код

- Възрастова група (15-25 години, 26-59 години, над 60 години)

- Професионална категория

- The area of ​​the activity

- Входни данни (потребителско име, парола, адрес на електронна поща, IP адрес при първата връзка)

- Данни от приложения на трети страни при първата връзка (LinkedIn)

- Ниво на владеене на езика

- Учебни мотивации

- Онлайн табла за анализ на производителността на устройството

Тези данни се предоставят от Потребители, които приемат, чрез създаване на акаунт на Сайта, доброволно и конкретно, настоящите Общи условия за ползване и разрешават обработката на данните от Регион Ил дьо Франс.

Органът, отговорен за обработката на вашите данни, по смисъла на правилата за защита на данните, е регионът на река Ил-де-Франс, чието седалище се намира на 2 rue Simone Veil, in Saint-Ouen (93400), на разположение за по-горе на следния имейл адрес: dpo@iledefrance.fr

Само представителите на Регион Ил-де-Франс и доставчиците на услуги, които използват - споменати по-долу - имат достъп до вашите данни:

HUMENSIS SAS, отговаря за педагогиката.

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Париж, Франция

Телефон: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS, Ръководител на Техническия Екип

75 rue de Lourmel - 75015 Париж, Франция

GLOBAL EXAM SAS, който подготвя за езикови сертификати.

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, Франция

Телефон: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic, отговарящ за функционалния одит на платформата.

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Париж, Франция

Телефон 01 47 00 92 86

ACCESS42, отговарящ за одита на достъпността на платформата.

102, rue des Poissonniers - 75018 Париж, Франция

Телефон: 09 72 45 06 14

LinkedIn, което позволява на потребителите да се регистрират на платформата.

37 rue du Rocher - 75008 Париж, Франция

MATOMO, което позволява анализ на аудиторията на сайта.

https://matomo.org/contact/

Личните данни се съхраняват от Региона на Ил дьо Франс на неговите сървъри с цел обработката им за предоставяне на Услугите. Той се съхранява само за срока, необходим за целите на събирането му, т.е. за три (3) години преди заличаването.

За да се улесни използването на Сайта и да се персонализира опитът на Сайта от Потребителя, Регионът на Ил дьо Франс използва бисквитки и лог файлове. Тези бисквитки се използват за правилното функциониране на Сайта, потребителските акаунти и за изпълнението на предлаганите услуги. Използването на „бисквитки“ може да бъде забранено чрез промяна на настройките на интернет браузъра.

Прилагат се всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни, включително криптиране, анонимизация и прилагане на процедури за физическа сигурност. Стриктните работни методи за сигурност и защита на информацията, включително договорните задължения за поверителност, се налагат на персонала и изпълнителите в региона на Ил дьо Франс.

Заинтересованите лица, в съответствие с разпоредбите за защита на личните данни, имат право на достъп, коригиране и заличаване на техните данни, както и правото да се противопоставят или да ограничават обработването, на което подлежат данните. Те също така имат право на преносимост на своите данни, ако има такива. За това е достатъчно да се направи заявка наdonneespersonnelles@iledefrance.fr , с посочване на фамилията, името и адреса на потребителя и предоставяне на доказателство за самоличност.

Допълнителна информация за обработката на лични данни във връзка с Услугите се предоставя в нашата Политика за Управление на Данни.

Член 5 - Отговорност

5.1 Общи разпоредби

Във всеки случай регионът на Ил дьо Франс не може при никакви обстоятелства да носи отговорност за косвени загуби или щети на Потребители или трети страни, които включват пропуснати печалби, неточност или корупция на файлове или данни.

Регионът на Ил дьо Франс не може да бъде отговорен за закъснението или неизпълнението на Услугите, обосновано от случай на непреодолима сила, както е определено от съдебната практика на френските съдилища и трибунали..

5.2 Използване на Сайта

Потребителят се съгласява да спазва настоящите Общи Исловия за Ползване.

QIOZ си запазва правото да откаже достъп до Услугата, едностранно и без предизвестие, на всеки Потребител, който не спазва тези Условия.

Ролята на QIOZ е ограничена до предоставянето на потребителски услуги. Потребителят е единствено отговорен за последствията от използването на Сайта. Той или тя е единствено отговорен за запазването на неговото име и паролата си за вход. Той или тя се задължава да предприеме всички мерки за осигуряване на пълна конфиденциалност.

Потребителят е длъжен да гарантира, че използването на Сайта съответства на законовите, регулаторните и Общите условия за ползване на Сайта. QIOZ не дава никаква гаранция на Потребителя за съответствието на използването на Сайта, независимо дали е било използвано или планирано да се използва, с национални или международни правни и регулаторни разпоредби.

QIOZ изпълнява всички разумни средства, с които разполага, за да осигури качествен достъп до услугата, но не е задължен да го направи.

QIOZ освен това не може да бъде държан отговорен за неизправност в мрежата или сървърите или за всяко друго събитие извън неговия разумен контрол, което би предотвратило или влошило достъпа до услугата.

Потребителят е предупреден за техническите рискове и прекъсванията на достъпа, които могат да възникнат на сайта. Следователно регионът на Ил дьо Франс не може да бъде държан отговорен за липсата и забавянето на услугите, особено в следните случаи:

- Незабавни прекъсвания на Сайта, необходими за неговата еволюция, поддръжка или по-общо в случай на актуализиране на определени файлове;

- трудности при работа или незабавно прекъсване на сайта, независимо от волята на QIOZ, особено в случай на прекъсване на услугите за електричество или телекомуникации;

- повреди или неизправности в интернет мрежата при предаване на съобщения или документи;

- Изтриване, невъзможност за съхранение, неправилно или ненавременно предаване на редакционно съдържание на сайта.

- Промяна на Общите условия за ползване

QIOZ си запазва правото да прекъсва, временно да спира или да променя без предупреждение достъп до цялата или до част от услугата, за да я поддържа, или по друга причина, без прекъсването да причини всяко задължение или компенсация.

Член 6 - Изменение на Общите условия за ползване

Регионът на Ил дьо Франс си запазва правото да променя настоящите Общи условия за ползване по всяко време, по-специално, за да спазва всички правни, съдебни, редакционни и / или технически разработки.

Регионът на Ил дьо Франс ще информира Потребителя по електронна поща и ще го покани да се съгласи с промените.

В случай, че Потребителят не приеме новите Условия, той вече няма да може да използва Услугите.

Член 7 - Прекратяване

Потребителят, както и Регион Ил-де-Франс могат да прекратят договора за Услугите по всяко време, като посетят сайта и следват процедурата, предвидена за тази цел.

Потребителят е отговорен за обстоятелствата, при които той или тя прекратява предоставянето на Услуги.

Регионът на Ил дьо Франс си запазва правото да ограничи, прекрати или отмени без предизвестие сметката на всеки потребител, който злоупотребява с Услугите, или ги използва неподходящо. Оценката на поведението на потребителя е запазена по усмотрение на Регион Ил-де-Франс.

Член 8 - Споразумение във връзка с доказването

Компютърните системи и компютърните файлове са доказателства в отношенията между Регион Ил-де-Франс и Потребителя.

Така че регионът на река Ил-де-Франс може валидно да произвежда, за целите на всяко производство, под формата на доказателство, всички данни, файлове, програми, записи или други елементи, получени, предадени или съхранени с помощта на компютърните системи управлявани от него, на всяка цифрова или аналогова среда, и ги представят, освен в случай на явна грешка.

Член 9 - Неделимост

Фактът, че която и да е разпоредба от Общите условия за ползване е или става незаконна или неприложима, по никакъв начин няма да засегне валидността или приложимостта на която и да е друга разпоредба от настоящите Общи условия.

Член 10 - Уреждане на Спорове - Приложимо Право - Юрисдикция

Всички разногласия или спорове, произтичащи от настоящите Общи условия за ползване и / или услуги, тяхната валидност, тълкуване, изпълнение или неизпълнение, са предмет на френското право, независимо от страната на произход. произход на Потребителя или страната, от която Потребителят осъществява достъп до https://www.qioz.fr платформата и независимо от принципите на конфликти на закони.

При липсата на приятелско решение споровете, които се отнасят до тях, ще бъдат отнесени до компетентните съдилища в Париж, дори в случай на съдебно решение с кратък срок, обжалване в гаранция или мнозинство на ответниците.