นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ QIOZ

แพลตฟอร์ม QIOZ ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ของการไว้วางใจกับผู้ใช้เว็บไซต์ให้ดีขึ้นทั้งกับผู้ใหญ่และเยาวชน

เราขอย้ำให้คุณเข้าใจว่ากฏหมายกำหนดให้มีการอนุญาตให้ผู้เข้าใช้บริการได้มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายมาตรา 7-1 ของกฏหมายเลขที่ 18-17 ของกฏหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ไฟล์และอิสระลงวันที่ 6 มกราคม 1978 ได้กำหนดให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีสามารถอนุญาตให้มีการดูแลรักษาข้อมูลส่วนตัวของตนได้ด้วยตัวเอง

จะมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้แชร์กับเราไว้อย่างปลอดภัยเพื่อให้บริการคุณได้อย่างดีที่สุด

วัตถุประสงค์ของนโยบายการป้องกันข้อมูลส่วนตัวนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงวิธีการที่เราดำเนินการกับข้อมูลของคุณ

1. ชื่อและที่อยู่ของตัวบุคคลใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูล

บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลของคุณภายใต้ความหมายของกฏระเบียบในการป้องกันข้อมูลซึ่งเป็นข้อกำหนดของ Ile-de-France Region, ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 2 rue Simone Veil, in Saint-Ouen (93400), มีให้ดูได้สำหรับวัตถุประสงค์ของเอกสารนี้ตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้:

dpo@iledefrance.fr

2. ชื่อและที่อยู่ของเจ้าหน้าที่ดูแลป้องกันข้อมูล

เจ้าหน้าที่ดูแลป้องกันข้อมูลของ Ile-de-France Region คือ Manuel BEGUIER, สามารถติดต่อได้ที่: dpo@iledefrance.fr

3. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

มีการใช้ข้อมูลที่เก้บรวบรวมเพื่อติดตามประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งรวมทั้งหมดของผู้ที่พำนักใน Ile-de-Paris ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป และเพื่อประเมินบริการนี้

ไม่มีการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า การทำโฆษณาและทำการตลาด

การดูแลข้อมูลยังเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายระดับรองดังต่อไปนี้:

- เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ได้พำนักอยู่ใน Ile-de-France Region ในช่วงระหว่างที่ทำการลงทะเบียน ต้องขอบคุณต่อการจดจำที่อยู่ IP ของผู้ใช้ในครั้งแรกที่ได้ทำการเชื่อมต่;

- เพื่อระบุภูมิภาคที่ผู้ใช้พำนักอาศัยอยู่จากการใส่รหัสไปรษณีย์ของผู้ใช้;

- เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สอนจะติดตามผู้เรียนผ่านการสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้โดยวิธีการระบุชื่อผู้ใช้ และเพื่อให้สามารถส่งการเตือนความจำทางอีเมลได้;

- เพื่อให้สามารถปรับใช้เนื้อหาได้และให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะมีอายุขั้นต่ำ 15 ปีโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มอายุ;

- เพื่อให้สามารถปรับเนื้อหาให้เข้ากับผู้ใช้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลในหมวดอาชีพของพวกเขา ส่วนกิจกรรมและแรงบันดาลใจในการเรียน;

- เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียนผ่านการสื่อสารด้วยแบบสำรวจความพึงพอใจโดยไม่ระบุชื่อ

4. กฎหมายพื้นฐานของการประมวลผลข้อมูล

เราใช้ข้อมูลของคุณตามความยินยอมของคุณเท่านั้นสำหรับการติดตามประสบการณ์การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลอีเมลของคุณผ่านระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การรับจดหมายข่าว และการตอบรับแบบสำรวจความพึงพอใจโดยไม่ระบุชื่อ

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการตามสัญญาเกี่ยวกับการเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มีให้บริการฟรีสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น

5. ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

มีเพียงตัวแทนของ Ile-de-France Region และผู้ให้บริการของบริษัทเท่านั้นที่จะใช้-ตามรายการข้อมูลด้านล่าง – มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อส่งจดหมายข่าวถึงคุณ ตอบข้อความที่ได้ส่งผ่านทางแบบฟอร์มการติดต่อของเว็บไซต์ของเรา เป็นสื่อให้กับคุณสำหรับแบบสำรวจความพึงพอใจโดยไม่ระบุชื่อ เพื่อการพิจารณาข้อร้องเรียนของคุณ เพื่อติดตามการเรียนรู้ของคุณ และเพื่อรับผิดชอบต่อการสร้างสรรค์ของ Unique Contact Reference System (RCU) ภายในกรอบการทำงานของ Citizen Relationship Management (CRM) และเพื่อนำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ

การเข้าถึงข้อมูลของคุณมีการแชร์โดยเฉพาะกับบุคคลต่อไปนี้แต่เพียงผู้เดียว:

HUMENSIS SA, รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอน

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France

หมายเลขโทรศัพท์: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS, หัวหน้าทีมเทคนิค

75 rue de Lourmel - 75015 Paris, France

GLOBAL EXAM SAS, ซึ่งจัดเตรียมใบรับรองความรู้ด้านภาษา

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, France

หมายเลขโทรศัพท์: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic, รับผิดชอบในส่วนของการตรวจสอบการทำงานของแพลตฟอร์ม

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Paris, France

หมายเลขโทรศัพท์ 01 47 00 92 86

ACCESS42, รับผิดชอบในส่วนของการตรวจสอบการเข้าถึงของแพลตฟอร์ม

102, rue des Poissonniers - 75018 Paris, France

หมายเลขโทรศัพท์: 09 72 45 06 14

LinkedIn, ทำให้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มได้

37 rue du Rocher - 75008 Paris, France

MATOMO, ทำให้สามารถทำการวิเคราะห์ผู้เข้าชมของเว็บไซต์ได้

https://matomo.org/contact/

Ile-de-France Region จะเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของมันเพื่อการจัดให้บริการ จะมีการเก็บไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของมัน เช่น เก็บไว้เป็นเวลาสาม (3) ปีก่อนที่จะทำการลบ

จะมีการแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลเมื่อเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม จะมีการปรับเปลี่ยน ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป, การแจ้งเตือนทางกฎหมาย, รวมถึงนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกัน

6. สมมติฐานการประมวลผลข้อมูล

6.1 บัญชีผู้ใช้ของคุณ

โดยการสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ QIOZ ผู้ใช้จะยอมรับข้อตกลงของสัญญาตามที่ได้จัดให้ไว้ใน ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป สำหรับการประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้ ข้อมูลเหล่านี้ใช้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์ของบริการและฟีเจอร์ที่ทางเว็บไซต์นำเสนอให้ได้อย่างเต็มที่

เมื่อคุณสร้างบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเรา จะมีการบันทึกข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดำเนินการให้บริการที่ร้องข้อ (เช่น การเรียนภาษาต่างประเทศหนึ่งภาษาขึ้นไป):

- เพศ,

- รหัสไปรษณีย์,

- กลุ่มอายุ (15-25 ปี, 26-59 ปี, มากกว่า 60 ปี),

- หมวดอาชีพ,

- สาขาของกิจกรรม,

- ข้อมูลการล็อกอิน (ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, อีเมล, ที่อยู่ IP ที่ทำการเชื่อมต่อครั้งแรก),

- ข้อมูลการสมัครจากบุคคลที่สามเมื่อทำการเชื่อมต่อครั้งแรก

(LinkedIn)

- ระดับความสามารถทางภาษา,

- แรงบันดาลใจในการเรียน,

- แดชบอร์ดออนไลน์เพื่อวิเคราะห์การทำงานของบริการ

เราใช้ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบัญชีผู้ใช้บนพื้นฐานของการดำเนินการตามสัญญาเท่านั้น

6.2 การรับแบบสำรวจความพึงพอใจของเรา

จะส่งแบบสอบถามความพึงพอใจโดยไม่ระบุชื่อของเราให้กับผู้เรียนที่ยังคงใช้งานอยู่ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนหน้านี้ทุกคนในทุก ๆ 6 เดือน

แบบสอบถามนี้จะให้ความสนใจกับความรู้สึกของผู้ใช้ที่มีต่อความสำเร็จของความสามารถทางด้านภาษาที่ได้ใช้ในชีวิตจริง

มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวิเคราะห์การทำงานของบริการโดยจะมีการเก็บข้อมูลไว้เป็นเวลาสาม (3) ปีนับตั้งแต่ที่มีการเก็บข้อมูลจากนั้นจะทำการลบออกไปอย่างถาวร

จะใช้ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมจากส่วนหนึ่งของแบบสำรวจความพึงพอใจบนพื้นฐานของการยินยอมของคุณเท่านั้น

6.3 การรับจดหมายข่าวของเรา

คุณจะต้องระบุที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อรับจดหมายข่าวของเรา การประมวลผลข้อมูลเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการอนุญาตของคุณและเป็นไปเพื่อแจ้งข่าวของเราให้คุณทราบเท่านั้น

สำหรับการประมวลผลข้อมูลเหล่านี้จะมีการขออนุญาตจากคุณเมื่อคุณทำการลงทะเบียน และจะตามมาด้วยขั้นตอนการยืนยัน การอ้างอิงข้อมูลนี้ยังได้มีการสร้างนโยบายการป้องกันข้อมูลด้วย

เราจะส่งจดหมายข่าวของเราผ่านทาง HUMENSIS SA ซึ่งตั้งอยู่ที่ 170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France ด้วยการป้องกันข้อมูลในระดับที่เหมาะสม คุณสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของ HUMENSIS ได้โดยการเขียนถึงที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: dpo@iledefrance.fr

คุณสามารถยกเลิกรับจดหมายข่าวของเราได้ตลอดเวลา โดยการคลิกที่ลิงก์ “ยกเลิกรับข่าวสาร” ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับที่เราส่งถึงคุณ หรือโดยการส่งอีเมลไปยัง info@qioz.fr

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของมัน เช่น เก็บไว้เป็นเวลาสาม (3) ปีก่อนที่จะทำการลบ

เราจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากจดหมายข่าวของเราบนพื้นฐานของการอนุญาตของคุณเท่านั้น

6.4 การสื่อสารผ่านทางแบบฟอร์มการติดต่อ

มีการใส่แบบฟอร์มการติดต่อไว้ในเว็บไซต์ของเราทำให้คุณสามารถติดต่อกับเราได้

ในส่วนนี้คุณจะต้องระบุคำนำหน้าชื่อ นามสกุล ชื่อจริงและที่อยู่อีเมลของคุณและหัวข้อที่คุณร้องขอ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกต้องในส่วนของข้อความเป็นตัวเลือกที่คุณจะเลือกใส่หรือไม่ก็ได้

เราจะดึงความสนใจของคุณให้คำนึงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเมื่อคุณใส่ข้อความลงในเว็บไซต์ของเรา

การดำเนินการข้อมูลในส่วนของบริบทนี้จะดำเนินการด้วยความยินยอมของคุณเพื่อให้เราสามารถตอบคำถามใด ๆ ที่คุณอาจจะมีได้

จะทำการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณในทันทีที่ไม่มีความจำเป็นสำหรับการเก็บข้อมูลไว้อีกต่อไป หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าหัวข้อของการแลกเปลี่ยนของเรามีความกระจ่างชัดเจนแล้วแน่นอน

จะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของแบบฟอร์มการติดต่อเพื่อการดำเนินการตามสัญญาเท่านั้น

6.5 การร้องเรียน

สำหรับการประมวลผลคำขอของผู้ใช้เราใช้บริการของบริษัท HUMENSIS SA ตั้งอยู่ที่ 170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France ซึ่งดำเนินการจัดการกับอีเมลและจัดระบบการประมวลผลของพวกเขา

HUMENSIS ดำเนินการประมวลผลชื่อ เนื้อหาและข้อมูลทางเทคนิคของการสื่อสาร การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลข้อมูลตามความต้องการด้วยการป้องกันข้อมูลในระดับที่เหมาะสม คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของ HUMENSIS เพิ่มเติมได้โดยการเขียนอีเมลส่งไปยังที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: dpo@iledefrance.fr

สามารถส่งคำร้องเรียนใด ๆ ถึงเราได้โดยการส่งอีเมลมาที่ info@qioz.fr

ในส่วนนี้คุณจะต้องระบุคำนำหน้าชื่อ นามสกุล ชื่อจริงและที่อยู่อีเมลของคุณและหัวข้อที่คุณร้องขอ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกต้องในส่วนของข้อความเป็นตัวเลือกที่คุณจะเลือกใส่หรือไม่ก็ได้

การดำเนินการข้อมูลในส่วนของบริบทนี้จะดำเนินการด้วยความยินยอมของคุณเพื่อให้เราสามารถตอบคำถามใด ๆ ที่คุณอาจจะมีได้

จะทำการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณในทันทีที่ไม่มีความจำเป็นสำหรับการเก็บข้อมูลไว้อีกต่อไป หรือเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้ได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนว่าหัวข้อของการแลกเปลี่ยนของเรามีความกระจ่างชัดเจนแล้วแน่นอน

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียกร้องสิทธิ์เพื่อการดำเนินการตามสัญญาเท่านั้น

6.6 การติดตามการเรียนรู้ของคุณ

เรายังส่งอีเมลที่เกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนแพลตฟอร์มของเรา (การยืนยันและอีเมลติดตาม) ถึงคุณด้วยผ่านผู้ใช้บริการ HUMENSIS SA ตั้งอยู่ที่ 170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France

HUMENSIS จัดการอีเมลของผู้ใช้และจัดระบบการประมวลผลของพวกเขา

HUMENSIS ดำเนินการในนามตัวแทนของเราในด้านเนื้อหาและเทคนิคของการสื่อสารนี้การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประมวลผลข้อมูลตามความต้องการด้วยการป้องกันข้อมูลในระดับที่เหมาะสม

คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

ของ HUMENSIS เพิ่มเติมได้โดยการเขียนอีเมลส่งไปยังที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: dpo@iledefrance.fr

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของมัน เช่น เก็บไว้เป็นเวลาสาม (3) ปีก่อนที่จะทำการลบ

จะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามการเรียนรู้บนพื้นฐานของการอนุญาตของคุณเท่านั้น

6.7 การเก็บข้อมูลอีเมลของคุณเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM)

อีเมลของคุณจะถูกส่งไปยังผู้ควบคมระบบ CRM โดยการมอบหมายของ Ile-de-France Region

โครงการ CRM ของ Ile-de-France Region มีการจัดเตรียมขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2019 ตามที่มีเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อการสร้างระบบ Unique Contact Reference System (RCU)

นอกจากนี้ยังดำเนินการตามเป้าหมายรองดังต่อไปนี้:

- ภูมิภาคจะเป็นผู้จัดการกระบวนการรวบรวมคลังข้อมูลส่วนตัว

- นิยามของรูปแบบข้อมูลเดี่ยวสำหรับภูมิภาค

- ความเป็นไปได้ของแหล่งข้อมูลภายในหรือภายนอกใด ๆ ในอนาคตที่จะป้อนให้และเพื่อยกระดับ RCU บนพื้นฐานของรูปแบบข้อมูลเดี่ยว;

- การได้รับอนุญาตจากพลเมืองใน Ile-de-France สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาด้วยการสร้างศูนย์กลางการตั้งค่าตามที่ชอบทำให้พวกเขาสามารถจัดการกับข้อมูลและการสมัครเป็นสมาชิกของพวกเขาเพื่อนำเสนอหัวข้อ หรือแม้แต่การยกเลิกการเป็นสมาชิกอย่างสิ้นเชิงได้;

- การใช้ข้อมูล RCU ผ่านตัวจัดการแคมเปญหลายช่องทางเพื่อปรับการสื่อสารกับพลเมือง Ile-de-France ให้เหมาะสมตามความต้องการของบริการ (ความอ่อนแรงของการตลาด ค่าใช้จ่าย เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ...);

- การสร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามความมีประสิทธิภาพของการดำเนินการสื่อสารและการทำความเข้าใจข้อมูลได้ดีขึ้น;

- การอัปเดตแหล่งข้อมูลของฐานข้อมูลด้วยข้อมูล RCU โดยการไหลของผลตอบรับเพื่อการจัดเตรียมให้ตรงตามการจัดการควบคุมข้อมูลตามที่ได้นิยามโดยฝ่ายจัดการ

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของมัน เช่น เก็บไว้เป็นเวลาสาม (3) ปีก่อนที่จะทำการลบ

เราจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของ CRM บนพื้นฐานของการอนุญาตของคุณเท่านั้น

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราจัดเตรียมเทคนิคและระบบการวัดขององค์กรเพื่อป้องกันข้อมูลของคุณไว้ เช่น การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพและขั้นตอนการควบคุมการเข้าถึง

เรากำหนดให้ตัวแทนของเราและบุคคลที่สามทั้งหมดที่ทำงานให้กับภูมิภาคให้ปฏิบัติตามหลักการทำงานในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลอย่างเคร่งครัดรวมถึงข้อผูกพันตามสัญญาซึ่งพวกเขามีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดูแลรักษาความลับของข้อมูลและนำการวัดการส่งผ่านข้อมูลไปใช้อย่างเคร่งครัด

จะไม่มีการส่งผ่านข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของ QIOZ ออกไปภายนอกสหภาพยุโรป

8. การรักษาความลับ

ตัวแทนของเราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อการทำงานของบริการที่เหมาะสมตามที่คุณร้องขอและเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารระหว่างบริการของเรากับคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีความเป็นแบบเฉพาะตัวมากขึ้น

เราจะไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สามเว้นแต่ผู้ให้บริการโดยเฉพาะตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายนี้ การสื่อสารข้อมูลกับผู้จัดให้บริการของเราจะเกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้เท่านั้นหากมีความจำเป็น

เราจะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลของคุณ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของคุณเว้นแต่คุณจะอนุญาตหรือเป็นการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับ

9. สิทธิของคุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของคุณ

ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล การระบุตัวตนของบุคคล หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยการถ่ายโอนข้อมูลจากแพลตฟอร์มของ QIOZ มีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

- สำหรับการติดตามการเรียนรู้ของผู้ใช้ สิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไขและลบข้อมูลของตัวเอง รวมทั้งสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือร้องขอขีดจำกัดของการดูแลข้อมูลดังกล่าว

- สำหรับการจัดหาแพลตฟอร์มการเรียนภาษาต่างประเทศสำหรับพลเมืองทั้งหมดของ Ile-de-France ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด การคัดค้าน ข้อจำกัดของการดูแลรักษาและความสามารถในการควบคุม แชร์ และเคลื่อนย้ายข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง

การดำเนินการตามสิทธิ์เหล่านี้เพียงพอที่จะส่งคำร้องไปยังที่อยู่อีเมลที่ได้ระบุไว้ในมาตราที่ 1 หรือไปยัง donnees-personnelles@iledefrance.fr , โดยการระบุชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของคุณและเพื่อประกอบคำขอของคุณสำหรับการพิสูจน์ตัวตน

จะส่งคำตอบคำร้องขอของคุณภายในระยะเวลาสูงสุดสามสิบ (30) วันนับแต่วันที่ได้

นอกจากนี้การยืนยันตัวตนบุคคลหรือข้อมูลที่สามารถยืนยันตัวตนได้โดยการถ่ายถอดข้อมูลจากแพลตฟอร์มของ QIOZ จะมีสิทธิ์ในการส่งมอบคำร้องเรียนให้กับเจ้าหน้าที่มีหน้าควบคุมหากพวกเขาพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับของการป้องกันข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 77 ของกฎระเบียบข้อกำหนดของ European Data Protection Regulation คุณสามารถยื่นร้องเรียนได้โดยตรงต่อ Commission Nationale Informatique et Libertés ได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/

10. คุกกี้

เว็บไซต์ https://www.qioz.fr กำหนดให้ต้องใช้คุกกี้ คุณยอมรับให้มีการใส่คุกกี้ไว้บนอุปกรณ์ของคุณโดยการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา

มีการใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อการทำงานที่สมบูรณ์ของเว็บไซต์ บัญชีผู้ใช้และสำหรับดำเนินการให้บริการที่ได้นำเสนอ

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กของตัวอักษรและตัวเลขที่ได้ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์และแอปมือถือของ QIOZ

เพื่อให้สามารถใส่ข้อมูลที่ถูกต้องของคุณ มีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้บางตัวเพื่อการใช้งานเว็บไซต์; คุกกี้อื่น ๆ ทำให้สามารถปรับเนื้อหาที่แสดงให้เหมาะสมและเป็นแบบเฉพาะตัว หากเบราว์เซอร์ของคุณตั้งค่าให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดคุณจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบริการของ QIOZ ได้อย่างเต็มที่

คุกกี้ที่ใส่ไว้บนเว็บไซต์อาจเป็นคุกกี้จากผู้ควบคุมหรือจากบุคคลที่สาม

ผู้ควบคุมจะใช้คุกกี้สอง (2) ประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้อธิบายด้านล่างนี้:

10.1 คุกกี้สำหรับการวัดและข้อมูลทางสถิติของ MATOMO

เพื่อให้บริการคุณได้ดีขึ้นและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้นเราจึงใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์ซิ่งของ MATOMO และคุกกี้สำหรับวิเคราะห์การวัด

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ (ประกอบด้วย ที่อยู่ IP ของคุณ เฉพาะครั้งแรกที่ล็อกอิน) ข้อมูลที่ได้สร้างขึ้นโดยคุกกี้เหล่านี้จะมีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในฝรั่งเศสและเก็บไว้ที่นั่น

คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อการวัดหน้าเว็บเพจและจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เท่านั้นเพื่อทำให้สามารถประเมินเนื้อหาที่ลงเผยแพร่และการจัดรูปแบบการทำงานของเว็บไซต์

การใช้คุกกี้ที่ฝากไว้จะมีการจำกัดขอบเขตการสร้างสถิติของผู้เข้าชมโดยไม่ระบุชื่อไว้อย่างเข้มงวด การใช้คุกกี้เหล่านี้จะไม่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ ดังนั้นการเก็บข้อมูลจะมีการตรวจสอบกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

คุกกี้ MATOMO:

ชื่อ

คุกกี้

วัตถุประสงค์

MATOMO

_pk_id

วิเคราะห์ติดตามผู้เข้าชม

MATOMO

_pk_ref

วิเคราะห์ติดตามผู้เข้าชม

MATOMO

_pk_ses

วิเคราะห์ติดตามผู้เข้าชม

คุกกี้เหล่านี้จะเก็บข้อมูลต่อไปนี้ไว้โดยไม่ระบุชื่อ:

- แหล่งที่มาของผู้ใช้ ( เสิร์ชเอนจิน คำที่ค้นหา ลิงก์ ...);

- ชนิดและเวอร์ชันของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์;

- ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม;

- จำนวนครั้งของการเข้าชมของผู้ใช้แต่ละคน และข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมครั้งแรก การเข้าชมก่อนหน้าและการเข้าชมในปัจจุบัน;

- ข้อมูลเกี่ยวกับการนำทางมายังเว็บไซต์ของคุณและ/หรือแอปพลิเคชันมือถือ;

- เนื้อหาที่คุณค้นหาข้อมูล;

- คำที่ใช้ค้นหา;

- ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาแต่ละหน้า;

- การปฏิสัมพันธ์กับหน้าเพจ

วันหมดอายุของคุกกี้ MATOMO คือระยะเวลาสูงสุดสิบสาม (13) เดือนนับแต่ที่มีการใส่ลงไปครั้งแรก

คุณสามารถปิดการตั้งค่าคุกกี้ของการวิเคราะห์การเบราว์และการวัดจำนวนผู้เข้าชมเหล่านี้ได้แต่อย่างไรก็ตามหากคุณปิดการทำงาน คุณจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของเว็บไซต์ QIOZ ได้

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝากคุกกี้สำหรับการวิเคราะห์โดย MATOMO และวิธีการปิดการทำงานของมันได้โดยเฉพาะด้วยการทำตามลิงก์ด้านล่างนี้:

- ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้: https://matomo.org/faq/general/faq_146/

- การปิดการทำงานของคุกกี้: https://matomo.org/faq/general/faq_157/

10.2 การทำงานของคุกกี้

คุกกี้เหล่านี้สำหรับ:

- การยืนยันตัวตนบนเว็บไซต์;

- ความต้องการของผู้ใช้ (ภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสาร วิธีการสื่อสาร);

- การติดตามการเรียนรู้ของผู้ใช้

ไม่มีฟีเจอร์คุกกี้ที่สามารถปิดการทำงานได้

คุกกี้ของ QIOZ:

ชื่อ

คุกกี้

วัตถุประสงค์

QIOZ

browser_lang

การระบุภาษาของเบราว์เซอร์

QIOZ

anon_long

การจดจำภาษาของส่วนประสานงานผู้ใช้สำหรับผู้ใช้นิรนาม

QIOZ

cc

การระบุประเทศ

QIOZ

อุปกรณ์

การระบุประเภทอุปกรณ์ดิจิทัลของผู้ใช้

QIOZ

hovertranslate_enabled

การจดจำสถานะสำหรับเครื่องมือการแปลแบบคำ-ต่อ-คำ

QIOZ

SESS19d290db31922f72dfe1c0623cbb 434a

การยืนยันผู้ใช้ที่ลงทะเบียน

QIOZ

sp_mute

การจดจำระดับเสียงของเกม

QIOZ

arp_scroll_position

การจดจำตำแหน่งที่หน้าต่างเลื่อนลงมาชั่วคราว

QIOZ

has_js

การจดจำสถานะการนำ JavaScript ไปใช้

QIOZ

Lingua

การจดจำภาษาที่เรียนล่าสุด

วันหมดอายุของคุกกี้ QIOZ คือระยะเวลาสูงสุดสิบสาม (13) เดือนนับแต่ที่มีการใส่ลงไปครั้งแรก

คุกกี้ CLOUDFLARE:

ชื่อ

คุกกี้

วัตถุประสงค์

Cloudflare

_cfduid

ระบุลูกค้าแต่ละรายเบื้องหลัง IP ที่แชร์และบังคับใช้กฎการรักษาความปลอดภัยต่อลูกข่าย https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/ 200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-

Cloudflare

_cf_bm

องค์ประกอบสำคัญของบอตการจัดการการบริการ การทำงานของคุกกี้นี้มีความเป็นไปได้ที่จะไม่ใช้เพื่อป้องกัน captcha ในระหว่างการลงทะเบียน

https://support.cloudflare.com/hc/en- us / articles / 360024829591-What-does-the-Cloudflare-cf-bm-cookie-do-

วันหมดอายุของคุกกี้ CLOUDFLARE คือระยะเวลาสูงสุดสิบสาม (13) เดือนนับแต่ที่มีการใส่ลงไปครั้งแรก

10.3 คุกกี้ที่บุคคลที่สามใส่ไว้

คุกกี้เหล่านี้จะมีการฝากไว้โดยบริษัทภายนอกซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของพวกเขา พวกเขาให้คุณสามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ได้ผ่านบัญชีผู้ใช้ LinkedIn ของคุณ

คุณสามารถปิดการตั้งค่าคุกกี้ของ LinkedIn ได้แต่อย่างไรก็ตามหากคุณปิดการทำงาน คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ผ่านผู้ควบคุม LinkedIn ได้

คุกกี้ LinkedIn:

ชื่อ

คุกกี้

วัตถุประสงค์

LinkedIn

bcookie

การระบุเบราว์เซอร์

LinkedIn

liap

ใช่สำหรับการลงทะเบียนด้วยผู้ควบคุม LinkedIn และ/หรือฟังก์ชันการติดตาม

LinkedIn

Lidc

ใช้สำหรับการสลักข้อความด้วยผู้ควบคุม LinkedIn และ/หรือ

ฟังก์ชัน “การติดตาม”

วันหมดอายุของคุกกี้ LinkedIn คือระยะเวลาสูงสุดสิบสาม (13) เดือนนับแต่ที่มีการใส่ลงไปครั้งแรก

10.4 การจัดการคุกกี้

คุณมีวิธีการจัดการคุกกี้ต่าง ๆ จำนวนมาก

คุณสามารถปฏิเสธหรือปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ แต่อย่างไรก็ตามจะไม่มีฟีเจอร์คุกกี้ที่สามารถปิดการทำงานได้

เราขอเตือนคุณอีกครั้งว่าการตั้งค่าเหล่านี้จะเปลี่ยนการเข้าถึงบริการของเราที่ต้องใช้คุกกี้

 

10.5 การตั้งค่าเบราว์เซอร์

 

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะมีค่าเริ่มต้นยอมรับคุกกี้แต่อย่างไรก็ตามคุณอาจเลือกได้ว่าจะบล็อกคุกกี้เหล่านี้หรือขอให้เบราว์เซอร์ของคุณแจ้งให้คุณทราบเมื่อเว็บไซต์พยายามที่จะจัดเตรียมคุกกี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ

 

ในการเปลี่ยนวิธีการที่เบราว์เซอร์ของคุณจัดการกับคุกกี้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในแถบความเป็นส่วนตัวของคุณได้

 

คำเตือน: ฟีเจอร์บางรายการของเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป

 

การปรับองค์ประกอบของแต่ละเบราว์เซอร์แตกต่างกันซึ่งมีการอธิบายไว้ในแถบความช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของคุณทำให้คุณทราบวิธีการเปลี่ยนการจัดการคุกกี้ของคุณที่ต้องการได้

 

สำหรับ Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

 

สำหรับ Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

 

สำหรับ FireFox:

https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=Gérer+les+cookies

 

สำหรับ Opéra:

https://www.accepterlescookies.com/how-to-accept-cookies-on-operations.html