การแจ้งเตือนทางกฎหมาย

การนำเสนอของเว็บไซต์

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6 ของกฎหมายเลขที่ 2004-575 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2004 เกี่ยวกับ Confidence in the Digital Economy อัตลักษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดเตรียมและการติดตามของเว็บไซต์ https://www.qioz.frr ได้แจ้งไว้อย่างชัดเจนต่อผู้ใช้เว็บไซต์

ผู้ลงประกาศ

เว็บไซต์ https://www.qioz.fr เป็นเว็บไซต์ที่จัดการควบคุมโดย Conseil régional Ile-de-France

ที่อยู่:

Regional Council Ile-de-France 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen

โทรศัพท์: +33 (0) 1 53 85 53 85

ลงทะเบียนกับผู้มีอำนาจในดินแดนกับ SIRET ภายใต้หมายเลขการลงทะเบียน: 237 500 079 00015.

หมายเลข Intra Community VAT: FR38237500079.

ผู้อำนวยการด้านการตีพิมพ์: Valérie PECRESSE, ประธานของ Regional Council Ile-de-France.

เว็บโฮสติง

Amazon Web Services

https://aws.amazon.com/fr/contact-us/

เครดิต

ฝ่ายพัฒนา:

ENTERTAINMENT LEARNING SAS

75 rue de Lourmel 75015 Paris

เทคโนโลยีที่ใช้: เว็บไซต์นี้มีการพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาของ DRUPAL

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไป

ผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้เมื่อทำการสร้างบัญชี

บริการที่จัดให้บริการ/ขายโดยบริษัทของบุคคลที่สามซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ไม่ใช่บริการของ Ile-de-France Region แนะนำให้ผู้ใช้อ่านเงื่อนไขของบริการเหล่านี้ซึ่งลงประกาศออนไลน์ไว้โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของบริษัทนั้น ๆ

การใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์นี้ กำหนดให้ต้องใช้คุกกี้ คุณยอมรับให้มีการใส่คุกกี้ไว้บนอุปกรณ์ของคุณโดยการเบราว์เว็บไซต์นี้ รายละเอียดการใช้คุกกี้อยู่ในส่วนของ นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้ที่ได้ใส่ข้อมูลส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์นี้มีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไขและลบข้อมูลของตัวเอง รวมทั้งสิทธิ์ในการแชร์ ควบคุมและเคลื่อนย้ายข้อมูลของตนได้หากต้องการ การดำเนินการตามสิทธิ์เหล่านี้ผู้ใช้เพียงส่งคำร้องไปยังที่อยู่อีเมลต่อไปนี้ด้วยการระบุชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้ใช้ : donnees-personnelles@iledefrance.fr , หรือโดยการโพสต์ส่งเรื่องถึงคณะกรรมการฝ่ายแผนกลยุทธ์และเขตแดน/ Pole Economic Development, ฝ่ายอบรมและจ้างงานของ Ile-de-France Region, ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen คำขอจะต้องประกอบด้วยข้อมูลสำหรับการพิสูจน์ตัวตน

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

จะมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคลที่มีการส่งผ่านบนเว็บไซต์นี้โดยผู้ใช้เป็นผู้เริ่มต้นสำหรับการดำเนินการบริการสำหรับวัตถุประสงค์นี้เท่านั้น เราใช้ข้อมูลของคุณตามความยินยอมของคุณเท่านั้นสำหรับการติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ใช้ การเก็บรวบรวมข้อมูลอีเมลผ่านระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) การรับจดหมายข่าว และการตอบรับแบบสำรวจความพึงพอใจโดยไม่ระบุชื่อ เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการตามสัญญาเกี่ยวกับการเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มีให้บริการฟรีสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น

เมื่อมีการสร้างบัญชีเพื่อเข้าถึงบริการจะมีการเก็บข้อมูลต่อไปนี้:

- เพศ

- รหัสไปรษณีย์

- กลุ่มอายุ (15-25 ปี, 26-59 ปี, มากกว่า 60 ปี)

- หมวดอาชีพ

- สาขาของกิจกรรม

- ข้อมูลการล็อกอิน (ชื่อผู้ใช้, รหัสผ่าน, อีเมล, ที่อยู่ IP ที่ทำการเชื่อมต่อครั้งแรก)

- ข้อมูลการสมัครจากบุคคลที่สามเมื่อทำการเชื่อมต่อครั้งแรก (LinkedIn)

- ระดับความสามารถทางภาษา

- แรงบันดาลใจในการเรียน

- แดชบอร์ดออนไลน์เพื่อวิเคราะห์การทำงานของบริการ

ผู้ใช้เป็นผู้ให้ข้อมูลนี้ซึ่งได้ยอมรับโดยการสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ด้วยความสมัครใจและเป็นลักษณะจำเพาะของการแสดงให้เห็นถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั่วไปและการอนุญาตให้ Ile-de-France Region ประมวลผลข้อมูล

องค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลของคุณภายใต้ความหมายของกฎระเบียบในการป้องกันข้อมูลซึ่งเป็นข้อกำหนดของ Ile-de-France Region, ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 2 rue Simone Veil, in Saint-Ouen (93400), มีให้ดูได้สำหรับวัตถุประสงค์ของเอกสารนี้ตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: dpo@iledefrance.fr

มีเพียงตัวแทนของ Ile-de-France Region และผู้ให้บริการของบริษัทเท่านั้นที่จะใช้-ตามรายการข้อมูลด้านล่าง – มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของคุณ:

HUMENSIS SAS, รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอน

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France

หมายเลขโทรศัพท์: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS, หัวหน้าทีมเทคนิค

75 rue de Lourmel - 75015 Paris, France

GLOBAL EXAM SAS, ซึ่งจัดเตรียมใบรับรองความรู้ด้านภาษา

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, France

โทรศัพท์: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic, รับผิดชอบในส่วนของการตรวจสอบการทำงานของแพลตฟอร์ม

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Paris, France

โทรศัพท์ 01 47 00 92 86

ACCESS42, รับผิดชอบในส่วนของการตรวจสอบการเข้าถึงของแพลตฟอร์ม

102, rue des Poissonniers - 75018 Paris, France

โทรศัพท์: 09 72 45 06 14

LinkedIn, ทำให้ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มได้

37 rue du Rocher - 75008 Paris, France

MATOMO, ทำให้สามารถทำการวิเคราะห์ผู้เข้าชมของเว็บไซต์ได้

https://matomo.org/contact/

Ile-de-France Region จะเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของมันเพื่อการจัดให้บริการ จะมีการเก็บไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลของมัน เช่น เก็บไว้เป็นเวลาสาม (3) ปีก่อนที่จะทำการลบ

Ile-de-France Region ใช้คุกกี้และล็อกไฟล์เพื่อทำให้การใช้เว็บไซต์ง่ายขึ้นและเพื่อทำให้ประสบการณ์ในการใช้เว็บไซต์มีความเฉพาะตัวมากขึ้นสำหรับผู้ใช้ คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อให้เว็บไซต์ บัญชีผู้ใช้ทำงานได้อย่างเหมาะสมและสำหรับการดำเนินการบริการที่นำเสนอ สามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าของเบาร์เซอร์อินเทอร์เน็ต

มีการจัดเตรียมการวัดทางเทคนิคและการจัดระบบที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัว รวมทั้งการเข้ารหัส การทำให้เป็นนิรนามและการจัดเตรียมกระบวนการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ วิธีการทำงานอย่างเข้มงวดสำหรับการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูล รวมทั้งความรับผิดชอบในการรักษาความลับตามสัญญาซึ่งได้บังคับใช้กับพนักงานและผู้รับเหมาของ Ile-de-France Region

ผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไขและลบข้อมูลของตนได้รวมทั้งมีสิทธิ์ในการคัดค้านหรือจำกัดการดำเนินการข้อมูลที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ นอกจากนี้พวกเขายังมีสิทธิ์ในการแชร์ ควบคุมและเคลื่อนย้ายข้อมูลของตนได้หากต้องการ การดำเนินการตามสิทธิ์เหล่านี้เพียงพอที่จะส่งคำร้องไปยัง donnees-personnelles@iledefrance.fr , โดยการระบุชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของผู้ใช้และให้ข้อมูลสำหรับการพิสูจน์ตัวตน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เชื่อมต่อกับบริการมีการให้รายละเอียดไว้ใน นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

การให้ข้อมูล

เนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้มีการจัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ของการให้เป็นข้อมูลและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับหรือด้วยเหตุผลอื่นใดที่เชื่อว่าเป็นไปเพื่อความจำเป็น ทีมฝ่ายบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

แม้ว่าจะมีการดูแลเนื้อหาทุกส่วน แต่เนื้อหาบนเว็บไซต์อาจมีความไม่ถูกต้อง ข้อบกพร่องจากการอัปเดตหรือมีข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้

ผู้ใช้เว็บไซต์อาจรายงานข้อผิดพลาด การขาดตกบกพร่อง หรือการแก้ไขใด ๆ ได้ผ่านทางอีเมลโยการเขียนอีเมลถึงที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: info@qioz.fr

ลิงก์ที่มีจากเว็บไซต์ QIOZ ไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งจะไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือเป็นเนื้อหาของเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่จะใช้ข้อมูลนี้ด้วยดุลยพินิจและการคิดวิเคราะห์ของผู้ใช้เอง จะไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ลงเผยแพร่ข้อมูล ความคิดเห็นและคำแนะนำจากบุคคลที่สามได้

การสร้างไฮเปอร์แท็กลิงก์ไปยังเนื้อหาของเว็บไซต์ QIOZ จะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Ile-de-France Region ก่อน ที่ห้ามมิให้เผยแพร่ลิงก์จากเว็บไซตที่มีเนื้อหาก่อให้เกิดความขัดแย้ง เนื้อหาลามกอนาจาร ก่อให้เกิดความหวาดกลัวคนต่างชาติในทุกกรณี และเนื้อหาจากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาขัดกับความสุภาพหรือศีลธรรมอันดีและเพื่อนำกฎระเบียบข้อบังคับที่สามารถนำไปใช้บังคับได้มาใช้ Ile-de-France Region จะยกเลิกการอนุญาตนี้และลบลิงก์หากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือหากลิงก์นั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ลิงก์จะต้องระบุลักษณะของเนื้อหาอย่างชัดเจนรวมทั้งที่อยู่ของหน้าเว็บอย่างแท้จริง

ห้ามมิให้มีการใช้ลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มสำหรับการค้าหรือโฆษณา

การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และลิขสิทธิ์

เว็บไซต์ทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของฝรั่งเศสและกฎหมายระหว่างประเทศทั้งในรูปของ (ตัวเลือกการออกแบบ เลย์เอาต์ของเนื้อหา ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล การจัดระบบข้อมูล...) และเกี่ยวกับองค์ประกอบของเนื้อหาของเว็บไซต์แต่ละรายการ (ข้อความ รูปและอื่น ๆ)

ห้ามทำซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ โดยรวมถึงเอกสารที่สามารถดาวน์โหลดได้ และรูปไอคอนและรูปภาพที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ เว้นแต่จะมีการอนุญาตจาก Ile-de-France Region

ห้ามทำซ้ำระบบเครือข่าย การออกอากาศซ้ำ การผลิตซ้ำบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน และในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Ile-de-France Region

การละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ของเว็บไซต์ถือเป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการปลอมแปลง (มาตราที่ L335-1ต่อ 335-10 ของประมวลกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาบัญญัติ) และสามารถลงโทษด้วยการจำคุกเป็นเวลาสามปีและปรับเป็นเงินจำนวน 300,000 ยูโร