Polityka zarządzania danymi osobowymi QIOZ

Platforma QIOZ chce rozwijać relację zaufania z użytkownikami, zarówno dorosłymi, jak i nieletnimi.

Przypominamy, że prawo określa wiek, w którym można udzielać zgody na 15 lat. Zgodnie z art. 7-1 ustawy nr 18-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o komputerach, plikach i wolnościach, osoba nieletnia od 15 roku życia może samodzielnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Udostępniane nam dane osobowe są przechowywane w sposób bezpieczny w celu zapewnienia najlepszej możliwej obsługi.

Celem niniejszej polityki ochrony danych osobowych jest informowanie Użytkownika o tym, jak przetwarzamy jego dane.

1. Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest region Ile-de-France, którego siedziba główna znajduje się pod adresem 2 rue Simone Veil, w Saint-Ouen (93400), dostępny dla celów tego dokumentu pod następującym adresem e-mail:

dpo@iledefrance.fr

2. Nazwa i adres inspektora ochrony danych

Inspektor ochrony danych regionu Ile-de-France to Manuel BEGUIER, z którym można się skontaktować pod adresem: dpo@iledefrance.fr

3. Cele przetwarzania danych

Zbierane dane są wykorzystywane do śledzenia doświadczeń edukacyjnych uczniów, czyli wszystkich mieszkańców Ile-de-Paris w wieku 15 lat i powyżej oraz oceny świadczonej usługi.

Żadne dane nie są wykorzystywane do celów komercyjnych, reklamowych lub marketingowych.

Przetwarzanie danych realizuje również następujące cele drugorzędne:

- Upewnienie się, że Użytkownik znajduje się w regionie Ile-de-France podczas rejestracji, dzięki rozpoznaniu jego adresu IP przy pierwszym połączeniu;

- Identyfikacja rejonu zamieszkania Użytkownika poprzez jego kod pocztowy;

- Zapewnienie pedagogicznej obserwacji uczniów poprzez stworzenie profilu użytkownika za pomocą nazwy użytkownika i włączenie przypomnień wysyłanych przez e-mail;

- Dostosowanie treści i upewnienie się, że Użytkownik ma co najmniej 15 lat, zbierając dane na temat grupy wiekowej;

- Dostosowanie treści do Użytkowników poprzez zbieranie ich kategorii zawodowej, sektora aktywności i motywacji do nauki;

- Śledzenie postępów uczniów poprzez przekazywanie anonimowego badania satysfakcji.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Korzystamy z danych Użytkownika wyłącznie na podstawie jego zgody na monitorowanie aktywności edukacyjnej użytkowników, gromadzenie adresów e-mail za pomocą Zarządzania relacjami klienta (CRM), otrzymywanie biuletynu i odbiór anonimowego badania satysfakcji.

We use your data only for the execution of a contract regarding the free availability of a foreign language learning platform for people over 15 years of age.

5. Procedury przetwarzania danych osobowych

Tylko przedstawiciele regionu Ile-de-France i usługodawcy, z których korzysta wspomniany powyżej urząd - wymienieni poniżej - mają dostęp do danych Użytkownika w celu wysyłania biuletynu, odpowiadania na wiadomości wysyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie, do przesyłania do Użytkowników anonimowej ankiety satysfakcji, do rozpatrywania skarg, by kontynuować naukę i przyczyniać się do stworzenia Unikalnego systemu kontaktowego (RCU) w ramach systemu Zarządzania relacjami klienta (CRM) i oferować Użytkownikom najlepszą możliwą usługę.

Dostęp do danych Użytkowników jest udostępniany wyłącznie następującym podmiotom:

HUMENSIS SA, odpowiedzialny za pedagogikę.

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paryż, Francja

Telefon: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS, Lider zespołu technicznego

75 rue de Lourmel - 75015 Paryż, Francja

GLOBAL EXAM SAS, który przygotowuje certyfikaty językowe.

53 rue Fenelon - 92120 Montrouge, Francja

Telefon: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic, odpowiedzialny za audyt funkcjonalny platformy.

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Paryż, Francja

Telefon 01 47 00 92 86

ACCESS42, odpowiedzialny za audyt funkcjonalny platformy.

102, rue des Poissonniers - 75018 Paryż, Francja

Telephone: 09 72 45 06 14

LinkedIn, który umożliwia użytkownikom rejestrację na platformie.

37 rue du Rocher - 75008 Paryż, Francja

MATOMO, który pozwala na analizę odbiorców witryny.

https://matomo.org/contact/

Dane osobowe są przechowywane przez region Ile-de-France na jego serwerach, do ich przetwarzania w celu świadczenia Usług. Są one przechowywane tylko przez czas niezbędny do celów ich gromadzenia, tj. przez trzy (3) lata, przed ich ostatecznym usunięciem.

Gdy będziemy zbierać dodatkowe dane osobowe, powiadomimy Użytkownika drogą e-mailową. Ogólne warunki korzystania, Informacje prawne, a także Zasady zarządzania danymi osobowymi zostaną odpowiednio zmodyfikowane i dostosowane.

6. Hipotezy przetwarzania danych

6.1 Konto Użytkownika

Tworząc konto użytkownika na stronie QIOZ użytkownik akceptuje warunki umowy określone w Ogólnych warunkach korzystania do przetwarzania danych Użytkownika. Służą one do umożliwienia Użytkownikowi pełnego korzystania z usług i funkcji oferowanych przez Stronę.

Kiedy tworzysz konto użytkownika na naszej Stronie, w celu wykonania żądanej usługi dane (tj. nauki jednego lub więcej języków obcych) rejestrujemy następujące dane:

- Płeć

- Kod pocztowy

- Grupa wiekowa (15-25 lat, 26-59 lat, ponad 60 lat)

- Kategoria zawodowa

- Obszar działania

- Dane logowania (nazwa użytkownika, hasło, adres e-mail, adres IP przy pierwszym połączeniu)

- Dane z aplikacji stron trzecich przy pierwszym połączeniu

(LinkedIn)

- Poziom biegłości językowej

- Motywacje do nauki

- Pulpity online do analizy wydajności urządzenia

Zebrane dane wykorzystujemy w ramach tworzenia konta użytkownika, wyłącznie na podstawie realizacji umowy.

6.2 Otrzymanie naszej ankiety satysfakcji

Anonimowy kwestionariusz satysfakcji będzie wysyłany pocztą elektroniczną co 6 miesięcy do każdego ucznia aktywnego w okresie poprzednich 6 miesięcy.

Kwestionariusz będzie się koncentrować na poczuciu postępów poczynionych przez Użytkownika w kierunku opanowania języka w rzeczywistych sytuacjach.

Dane osobowe Użytkownika są gromadzone w celu analizy wydajności usługi. Są one przechowywane przez trzy (3) lata od ich pobrania, przed ich ostatecznym usunięciem.

Dane zebrane w ramach badania satysfakcji są wykorzystywane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika.

6.3 Otrzymywanie naszego biuletynu

Aby otrzymywać nasz biuletyn, należy podać swój adres e-mail. Przetwarzanie tych danych opiera się na zgodzie Użytkownika i ma na celu wyłącznie informowanie Użytkownika o naszych nowościach.

Do przetwarzania tych danych wymagana jest zgoda podczas rejestracji, po której następuje procedura potwierdzenia. Wprowadzono również odniesienie do polityki ochrony danych.

Nasz biuletyn wysyłamy za pośrednictwem HUMENSIS SA, zlokalizowanego pod adresem 170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paryż, we Francji, z odpowiednim poziomem ochrony danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez HUMENSIS można uzyskać pisząc na poniższy adres e-mail: dpo@iledefrance.fr

Użytkownik może anulować subskrypcję naszego biuletynu w dowolnym momencie, klikając link „anuluj subskrypcję” u dołu każdego e-maila, który do niego wysyłamy, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres info@qioz.fr

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do celów ich gromadzenia, tj. przez trzy (3) lata, przed ich ostatecznym usunięciem.

Dane zebrane w naszym biuletynie wykorzystujemy wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika.

6.4 Komunikacja za pośrednictwem formularza kontaktowego

Na naszej stronie internetowej znajduje się formularz kontaktowy, umożliwiający komunikację z nami.

W tym celu Użytkownik musi podać swój tytuł, nazwisko, imię i adres e-mail oraz przedmiot prośby. Dokładność adresu i numeru telefonu lub wszelkich innych danych w treści wiadomości jest opcjonalna.

Zwracamy uwagę na naszą politykę prywatności podczas wpisywania wiadomości na naszej Stronie.

Dane przetwarzane w tym kontekście odbywają się za zgodą Użytkownika, abyśmy mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do celów ich gromadzenia lub gdy okoliczności pozwolą z całą pewnością stwierdzić, że temat naszej wymiany jest zdecydowanie wyjaśniony.

Dane zebrane w ramach formularza kontaktowego są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania umowy.

6.5 Skargi

Do przetwarzania żądań użytkowników korzystamy z usług firmy HUMENSIS SA, zlokalizowanej pod adresem 170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paryż, Francja, która zarządza wiadomościami e-mail i organizuje ich przetwarzanie.

HUMENSIS przetwarza imiona i nazwiska, treść i informacje techniczne dotyczące komunikacji. Odbywa się to w ramach przetwarzania danych na żądanie z odpowiednim poziomem ochrony danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez HUMENSIS można uzyskać pisząc na poniższy adres e-mail: dpo@iledefrance.fr

Wszelkie skargi można przesyłać do nas na adres info@qioz.fr

W tym celu Użytkownik musi podać swój tytuł, nazwisko, imię i adres e-mail oraz przedmiot prośby. Dokładność adresu i numeru telefonu lub wszelkich innych danych w treści wiadomości jest opcjonalna.

Dane przetwarzane w tym kontekście odbywają się za zgodą Użytkownika, abyśmy mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być niezbędne do celów ich gromadzenia lub gdy okoliczności pozwolą z całą pewnością stwierdzić, że temat naszej wymiany jest zdecydowanie wyjaśniony.

Dane zebrane w ramach roszczeń Użytkownika wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji umowy.

6.6 Sprawdzanie nauki

Wysyłamy również e-maile związane z działalnością Użytkowników na naszej platformie (e-maile potwierdzające i uzupełniające), za pośrednictwem dostawcy usług HUMENSIS SA, zlokalizowanego pod adresem 170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paryż, Francja.

HUMENSIS zarządza wiadomościami e-mail użytkowników i organizuje ich przetwarzanie.

HUMENSIS realizuje, w naszym imieniu, treść i techniczne aspekty komunikacji. Odbywa się to w ramach przetwarzania danych na żądanie z odpowiednim poziomem ochrony danych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych

przez HUMENSIS można uzyskać pisząc na poniższy adres e-mail: dpo@iledefrance.fr

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do celów ich gromadzenia, tj. przez trzy (3) lata, przed ich ostatecznym usunięciem.

Dane zebrane w ramach kontynuacji nauki są wykorzystywane wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika.

6.7 Zbieranie e-maili w ramach systemu Zarządzania relacjami klienta (CRM)

E-maile Użytkowników są wysyłane do kontrolera systemu CRM wprowadzonego przez region Ile-de-France.

Głównym celem projektu CRM władz regionu Ile-de-France, realizowanego od 23 stycznia 2019 r., jest stworzenie unikalnego systemu referencyjnego (RCU).

Realizuje on również następujące cele cząstkowe:

- Ujednolicenie w repozytorium danych osobowych przechowywanych przez Region;

- Definicja pojedynczego formatu danych dla regionu;

- Możliwość stworzenia przyszłego wewnętrznego lub zewnętrznego źródła danych do uzupełnienia i wzbogacenia RCU w oparciu o pojedynczy format danych;

- Uzyskanie zgody mieszkańców Ile-de-France na wykorzystanie ich danych osobowych w celu utworzenia centrum preferencji, umożliwiające im zarządzanie danymi i subskrypcjami proponowanych tematów, a nawet całkowite wypisanie się z subskrypcji;

- Wykorzystanie danych RCU za pośrednictwem wielokanałowego menedżera kampanii w celu optymalizacji komunikacji z mieszkańcami Ile-de-France zgodnie z potrzebami usługi (zmęczenie marketingowe, koszty, odpowiednie ukierunkowanie...);

- Produkcja pulpitów kontrolnych do monitorowania skuteczności działań komunikacyjnych i lepszego zrozumienia danych;

- Aktualizacja źródłowych baz danych za pomocą danych RCU za pomocą przepływów zwrotnych, które mają być wdrożone zgodnie z zarządzaniem danymi, które mają być zdefiniowane przez kierownictwo.

Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do celów ich gromadzenia, tj. przez trzy (3) lata, przed ich ostatecznym usunięciem.

Dane zebrane w ramach CRM wykorzystujemy wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika.

7. Ochrona danych

Wdrażamy techniczne i organizacyjne środki ochrony danych, takie jak konfigurowanie zabezpieczeń fizycznych i procedur kontroli dostępu.

Wymagamy, aby nasi agenci i wszystkie strony trzecie pracujące w regionie przestrzegały ścisłych praktyk pracy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym zobowiązań umownych, w ramach których zobowiązują się do zachowania poufności danych i stosowania rygorystycznych środków transferu danych.

Dane zebrane w ramach platformy edukacyjnej QIOZ nie są przesyłane poza Unię Europejską.

8. Poufność

Dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane przez naszych przedstawicieli do prawidłowego wykonywania żądanych usług oraz do poprawy i personalizacji komunikacji między naszym działem usług a Użytkownikiem.

Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem dostawców usług opisanych w niniejszej polityce. Przekazywanie danych do naszych dostawców usług odbywa się tylko w określonych celach, jeśli to konieczne.

Nie przekazujemy ani nie sprzedajemy informacji o Użytkowniku. Nie ujawniamy żadnych informacji o Użytkowniku, chyba że uzyskamy jego zgodę lub jeśli jest to wymagane przez prawo lub przepisy.

9. Prawa Użytkownika w zakresie przetwarzania jego danych

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, osoby zidentyfikowane lub które można zidentyfikować za pomocą danych przesyłanych przez platformę QIOZ mają następujące prawa:

- Monitorowania postępów nauki, prawo dostępu do danych, ich poprawiania i usuwania, a także prawo do sprzeciwu lub zażądanie ograniczenia przetwarzania tych danych.

- W celu zapewnienia usług platformy do nauki języków obcych dla wszystkich mieszkańców Ile-de-France w wieku powyżej 15 lat, prawo dostępu do danych, sprostowania, sprzeciwu, ograniczenia ich przetwarzania i możliwości przenoszenia.

Aby podjąć działania stosowne do powyższych praw, wystarczy złożyć wniosek na adres e-mail wskazany w artykule 1 lub na adres donnees-personnelles@iledefrance.fr, podając swoje nazwisko, imię i adres oraz dołączając do wniosku dowód tożsamości.

Odpowiedź na żądanie Użytkownika zostanie wysłana tak szybko, jak to możliwe, w ciągu maksymalnie trzydziestu (30) dni od otrzymania wniosku.

Ponadto osoby zidentyfikowane lub możliwe do zidentyfikowania za pomocą danych przesyłanych przez platformę QIOZ mają prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych stanowi naruszenie przepisów ochrony danych, zgodnie z art. 77 europejskiego rozporządzenia o ochronie danych. Możesz złożyć skargę bezpośrednio w Commission nationale de l'informatique et des liberté pod następującym adresem: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/ .

10. Pliki cookie

Strona https://www.qioz.fr wymaga użycia plików cookie. Łącząc się z naszą stroną, Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie plików cookie na jego urządzeniu.

Pliki cookie są wykorzystywane do prawidłowego funkcjonowania Strony, kont użytkowników i do realizacji oferowanych usług.

Pliki cookie to małe pliki listów i liczb pobierane na urządzenie po uzyskaniu dostępu do strony QIOZ i Aplikacji mobilnej.

Aby zwiększyć dokładność informacji, niektóre pliki cookie są niezbędne do korzystania ze Strony; inne umożliwiają optymalizację i personalizację wyświetlanych treści. Jeśli przeglądarka Użytkownika jest ustawiona na odrzucanie wszystkich plików cookie, nie będzie on mógł w pełni korzystać z usług QIOZ.

Pliki cookie umieszczone na Stronie mogą być zdeponowane przez kontrolera lub osoby trzecie.

Kontroler używa dwóch (2) kategorii plików cookie, których cele zostały opisane poniżej:

10.1 Statystyki i pliki pomiarowe MATOMO

Aby lepiej służyć Użytkownikom i poprawić komfort korzystania z naszej strony, korzystamy z plików cookie do przeglądania Internetu i analiz pomiarowych MATOMO.

Informacje dotyczące korzystania ze Strony (w tym adres IP, tylko przy pierwszym logowaniu) generowane przez pliki cookie są przekazywane na serwer znajdujący się we Francji i tam są przechowywane.

Te pliki cookie mają na celu wyłącznie pomiar odbiorców strony i witryny w celu umożliwienia oceny opublikowanych treści i ergonomii Strony.

Wykorzystanie zdeponowanych plików cookie jest ściśle ograniczone do tworzenia anonimowych statystyk frekwencji. Korzystanie z tych plików cookie nie pozwala na identyfikację osób. Zebrane dane nie są zatem weryfikowane z innym przetwarzaniem danych osobowych.

Pliki cookie MATOMO:

Nazwa

Pliki cookie

Cel

MATOMO

_pk_id

Analityczne śledzenie odwiedzających

MATOMO

_pk_ref

Analityczne śledzenie odwiedzających

MATOMO

_pk_ses

Analityczne śledzenie odwiedzających

Te pliki cookie przechowują następujące informacje anonimowo:

- Pochodzenie użytkownika (wyszukiwarka, wyszukiwane słowa kluczowe, link...);

- Typy i wersje używanych przeglądarek internetowych;

- Systemy operacyjne i platformy;

- Liczba odwiedzin każdego Użytkownika oraz data pierwszej wizyty, poprzedniej wizyty i bieżącej wizyty;

- Dane dotyczące trasy nawigacji na Stronie i / lub aplikacji mobilnej;

- Treści konsultowane przez Użytkownika;

- Użyte terminy wyszukiwania;

- Czas trwania konsultacji niektórych stron;

- Interakcje ze stroną.

Termin ważności plików cookie MATOMO wynosi trzynaście (13) miesięcy od ich pierwszego umieszczenia.

Użytkownik może wyłączyć ustawienia plików cookie do analizy przeglądania i pomiarów odbiorców. Jeśli jednak tak zrobi, nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji witryny QIOZ.

Więcej informacji o analitycznych plikach cookie zdeponowanych przez MATOMO, a szczególności o tym, jak je wyłączyć, można uzyskać klikając na poniższe linki:

- Informacje o plikach cookie: https://matomo.org/faq/general/faq_146/

- Wyłączanie plików cookie: https://matomo.org/faq/general/faq_157/

10.2 Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie są przeznaczone do:

- Uwierzytelniania na Stronie;

- Preferencji Użytkownika (interfejs językowy, metody komunikacji);

- Kontynuacji nauki Użytkowników.

Nie można wyłączyć funkcjonalnych plików cookie.

Pliki cookie QIOZ:

Nazwa

Pliki cookie

Cel

QIOZ

browser_lang

Identyfikacja języka przeglądarki

QIOZ

anon_long

Zapamiętywanie języka interfejsu anonimowego użytkownika

QIOZ

cc

Wykrywanie kraju

QIOZ

Urządzenie

Wykryj urządzenie cyfrowe użytkownika

QIOZ

hovertranslate_enabled

Zapamiętywanie statusu dla funkcji tłumaczenia słowo w słowo

QIOZ

SESS19d290db31922f72dfe1c0623cbb 434a

Uwierzytelnij zarejestrowanego użytkownika

QIOZ

sp_mute

Zapamiętywanie głośności dźwięku w grach

QIOZ

arp_scroll_position

Tymczasowe zapamiętywanie pozycji w przewijanym oknie

QIOZ

has_js

Zapamiętywanie statusu aktywacji Javascript

QIOZ

Lingua

Zapamiętywanie najnowszego języka, uczonego przez Użytkownika

Termin ważności plików cookie QIOZ wynosi trzynaście (13) miesięcy od ich pierwszego umieszczenia.

Pliki cookie CLOUDFLARE:

Name

Cookies

Purpose

Cloudflare

_cfduid

Identyfikuj poszczególnych klientów za wspólnym adresem IP i egzekwuj reguły bezpieczeństwa dla każdego klienta https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/ 200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-

Cloudflare

_cf_bm

Niezbędny element usługi zarządzania botami. Ten funkcjonalny plik cookie umożliwia uniknięcie ochrony typu captcha podczas rejestracji.

https://support.cloudflare.com/hc/en- us / articles / 360024829591-What-does-the-Cloudflare-cf-bm-cookie-do-

Termin ważności plików cookie CLOUDFLARE wynosi trzynaście (13) miesięcy od ich pierwszego umieszczenia.

10.3 Pliki cookie zamieszczane przez strony trzecie

Te pliki cookie są deponowane przez zewnętrzne firmy, na ich odpowiedzialność. Pozwalają one na rejestrację na Stronie za pośrednictwem konta użytkownika LinkedIn.

Użytkownik może wyłączyć pliki cookie LinkedIn. Jeśli jednak to zrobi, nie będzie mógł zarejestrować się na Stronie za pośrednictwem łącznika LinkedIn.

Pliki cookie LinkedIn:

Nazwa

Pliki cookie

Cel

LinkedIn

bcookie

Identyfikacja przeglądarki

LinkedIn

liap

Służą do rejestracji w łączniku LinkedIn i / lub funkcji śledzenia

LinkedIn

Lidc

Służą do wpisywania z łączem LinkedIn i / lub

funkcji „śledzenia”

Termin ważności plików cookie LinkedIn wynosi trzynaście (13) miesięcy od ich pierwszego.

10.4 Zarządzanie plikami cookie

Użytkownik może zarządzać plikami cookie na różne sposoby.

Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć korzystanie z plików cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jednak nie można wyłączyć żadnego pliku funkcjonalnego cookie.

Przypominamy, że te ustawienia mogą zmienić dostęp Użytkownika do naszych usług wymagających użycia plików cookie.

 

10.5 Ustawienia przeglądarki

 

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie. Jednakże Użytkownik może zdecydować się na zablokowanie tych plików cookie lub poprosić przeglądarkę o powiadomienie, gdy witryna podejmie próbę zaimplementowania pliku cookie na jego urządzeniu.

 

Aby zmienić sposób obsługi plików cookie przez przeglądarkę, można zmienić ustawienia w zakładce prywatności.

 

Ostrzeżenie: niektóre funkcje Witryny mogą przestać działać.

 

Konfiguracja każdej przeglądarki jest inna. Jest to opisane w menu pomocy przeglądarki, które pozwoli Użytkownikowi zobaczyć, jak zmienić preferencje dotyczące zarządzania plikami cookie.

 

Dla Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

 

Dla Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

 

Dla FireFox:

https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=Gérer+les+cookies

 

Dla Opéra:

https://www.accepterlescookies.com/how-to-accept-cookies-on-operations.html