Zásady správy osobních údajů webu QIOZ

Platforma QIOZ chce mít s uživateli (zletilými i nezletilými) vztah vzájemné důvěry.

Připomínáme, že zákon stanoví, že minimální věk pro udělení souhlasu je 15 let. Na základě článku 7-1 zákona číslo 18-17 ze 6. ledna 1978 ohledně počítačů, souborů a svobody mohou nezletilí od věku 15 let nezávisle udělovat souhlas s nakládáním s jejich osobními údaji.

Osobní údaje, které s námi sdílíte, jsou v zájmu nabízení co nejlepších služeb bezpečně ukládány.

Cílem těchto zásad je informovat vás o tom, jak vaše údaje zpracováváme.

1. Název a adresa subjektu, který je odpovědný za zpracování údajů

Subjektem, který je odpovědný za zpracování vašich údajů ve smyslu zákonů na ochranu dat, je úřad Ile-de-France Region se sídlem na 2 rue Simone Veil, in Saint-Ouen (93400), který lze pro účely uvedené v tomto dokumentu kontaktovat na e-mailové adrese

dpo@iledefrance.fr

2. Jméno a adresa osoby, která je odpovědná za ochranu dat

Osobou odpovědnou za ochranu dat úřadu Ile-de-France Region je Manuel BEGUIER, kterého lze kontaktovat na adrese dpo@iledefrance.fr

3. Důvody zpracování údajů

Získané údaje jsou využívány ke sledování výukového prostředí studentů (všech obyvatel regionu Ile-de-Paris ve věku od 15 let) a k vyhodnocování služby.

Data nejsou v žádném případě využívána ke komerčním, reklamním nebo marketingovým účelům.

Nakládání s daty má ještě další, druhotné cíle:

- posouzení, zda se uživatel při registraci nachází v regionu Ile-de-France Region (rozpoznání IP adresy při prvním připojení);

- posouzení regionu bydliště (zadání PSČ);

- zajištění pedagogických služeb studentům prostřednictvím vytvoření uživatelského profilu (rozpoznání uživatelského jména) a zasílání připomenutí e-mailem;

- upravení obsahu na míru a kontrole, zda je uživateli alespoň 15 let (údaje o věkové skupině);

- upravení obsahu uživatelům na míru (informace o kategorii profese, oblasti aktivity a motivaci k výuce);

- sledování pokroku studentů prostřednictvím anonymních dotazníků spokojenosti.

4. Právní základ pro zpracování údajů

Vaše udaje používáme pouze na základě vašeho souhlasu se sledováním postupu výuky, se shromažďováním e-mailů prostřednictvím systému správy vztahů s občany (CRM), se zasíláním bulletinu a s účastí v anonymních průzkumech spokojenosti.

Vaše údaje využíváme pouze k naplnění smluvních závazků ohledně bezplatného poskytování platformy pro výuku cizího jazyka uživatelům starším 15 let.

5. Postupy zpracování osobních údajů

K vašim údajům mají přístup pouze pracovníci úřadu Ile-de-France Region a jeho poskytovatelé služeb (uvedení níže) za účelem zasílání bulletinu, odpovídání na zprávy zaslané prostřednictvím formuláře na webu, zasílání anonymních průzkumů spokojenosti, řešení vašich stížností, sledování vaší výuky, přispívání do systému jedinečných kontaktních referencí (RCU) v rámci systému správy vztahů s občany (CRM) a nabízení co nejlepších služeb.

Přístup k vašim údajům je sdílen pouze s těmito subjekty:

HUMENSIS SA (pedagogické služby)

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France

telefon: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS (vedení technického týmu)

75 rue de Lourmel - 75015 Paris, France

GLOBAL EXAM SAS (příprava jazykových certifikací)

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, France

telefon: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic (testování funkčnosti platformy)

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Paris, France

telefon: 01 47 00 92 86

ACCESS42 (audit přístupnosti platformy)

102, rue des Poissonniers - 75018 Paris, France

telefon: 09 72 45 06 14

LinkedIn (možnost registrace na platformě)

37 rue du Rocher - 75008 Paris, France

MATOMO (analýza publika webu)

https://matomo.org/contact/

Osobní údaje jsou uloženy na serverech úřadu Ile-de-France Region za účelem zpracování kvůli poskytování služeb. Jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k jejich účelu (například 3 roky) a poté jsou smazány.

V případě shromažďování dalších osobních údajů vás upozorníme e-mailem. V takovém případě budou příslušným způsobem upraveny Obecné smluvní podmínky, Právní upozornění i Zásady správy osobních údajů.

6. Předpoklady pro zpracování dat

6.1 Váš uživatelský účet

Vytvořením uživatelského účtu na webu QIOZ uživatel potvrzuje souhlas s podmínkami uvedenými v Obecných smluvních podmínkách ohledně zpracování osobních údajů. Tyto podmínky umožňují uživateli plně využívat služby a funkce nabízené na webu.

Když si na webu vytvoříte účet, za účelem poskytování služeb (výuky cizího jazyka či jazyků) získáváme následující údaje:

- pohlaví

- PSČ

- věková skupina (15-25 let, 26-59 let, nad 60 let)

- profesní kategorie

- oblast aktivity

- přihlašovací údaje (uživatelské jméno, heslo, e-mailová adresa, IP adresa při prvním připojení)

- údaje z aplikací třetích stran při prvním připojení (LinkedIn)

- údaj o úrovni jazykových znalostí

- motivace k výuce

- online panely pro analýzu výkonu zařízení

Tato data získáváme v rámci procesu vytvoření účtu výhradně za účelem plnění podmínek smlouvy.

6.2 Zasílání dotazníků spokojenosti

Všem studentům aktivním během posledních 6 měsíců zasíláme e-mailem anonymní dotazníky spokojenosti.

Tyto dotazníky se zaměřují na to, jak uživatel vnímá svůj pokrok ve zvládání daného jazyka pro používání ve skutečných životních situacích.

V rámci realizace našich služeb získáváme vaše osobní údaje. Uchováváme je po dobu tří (3) let od data jejich získání a poté je trvale smažeme.

Údaje získané v rámci dotazníků spokojenosti jsou používány pouze s vaším souhlasem.

6.3 Zasílání bulletinu

Chcete-li zasílat náš bulletin, musíte uvést e-mailovou adresu. Tato data jsou zpracovávána na základě vašeho souhlasu a jejich cílem je výhradně poskytování informací o našich novinkách.

Co se týká zpracování údajů, při registraci je vyžadován váš souhlas a následné potvrzení. Zároveň je vám poskytnut odkaz na tyto zásady ochrany dat.

Náš bulletin rozesílá společnost HUMENSIS SA se sídlem na adrese 170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France, a uplatňuje přitom přiměřenou úroveň ochrany dat. Další informace ohledně zpracování dat společností HUMENSIS získáte zasláním písemné žádosti na adresu dpo@iledefrance.fr

Zasílání bulletinu můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz „Zrušit odběr“ v dolní části libovolného e-mailu, který vám zasíláme, nebo zasláním žádosti na adresu info@qioz.fr

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která souvisí s důvodem pro jejich získání, tzn. tři (3) roky, a poté je smažeme.

Údaje získané v našem bulletinu používáme výhradně s vaším souhlasem.

6.4 Komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře

Na našich webových stránkách se nachází formulář, prostřednictvím kterého nás můžete kontaktovat.

V takovém případě je nutné uvést oslovení, jméno a příjmení, e-mailovou adresu a předmět zprávy. Uvedení adresy a telefonního čísla, případně dalších údajů v textu zprávy, je volitelné.

Při zadávání zprávy na našem webu upozorňujeme na naše zásady ochrany soukromí.

Údaje získané v této souvislosti zpracováváme na základě vašeho souhlasu, abychom mohli odpovědět na vaše případné dotazy.

Vaše osobní údaje jsou smazány, jakmile přestanou být potřeba za účelem, za kterým byly získány, nebo jakmile okolnosti umožní dojít k závěru, že předmět komunikace byl s konečnou platností vyjasněn.

Data získaná v rámci kontaktního formuláře jsou využívána výhradně k plnění smluvních závazků.

6.5 Stížnosti

Žádosti uživatelů zpracovává společnost HUMENSIS SA se sídlem na adrese 170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France, který spravuje e-mailovou komunikaci a řídí její zpracování.

Společnost HUMENSIS zpracovává jména, obsah a technické údaje z komunikace. Tento proces je součástí procesu zpracování dat na vyžádání, u kterého je uplatňována přiměřená úroveň ochrany dat. Další informace ohledně zpracování dat společností HUMENSIS získáte zasláním písemné žádosti na adresu dpo@iledefrance.fr

Případné stížnosti nám můžete zasílat na adresu info@qioz.fr

V takovém případě je nutné uvést oslovení, jméno a příjmení, e-mailovou adresu a předmět zprávy. Uvedení adresy a telefonního čísla, případně dalších údajů v textu zprávy, je volitelné.

Údaje získané v této souvislosti zpracováváme na základě vašeho souhlasu, abychom mohli odpovědět na vaše případné dotazy.

Vaše osobní údaje jsou smazány, jakmile přestanou být potřeba za účelem, za kterým byly získány, nebo jakmile okolnosti umožní dojít k závěru, že předmět komunikace byl s konečnou platností vyjasněn.

Data získaná v rámci procesu podávání stížnosti jsou využívána výhradně k plnění smluvních závazků.

6.6 Sledování výuky

Zasíláme vám také e-maily související s vaší aktivitou na platformě (potvrzující a následné e-maily), a to prostřednictvím našeho poskytovatele služeb, společnosti HUMENSIS SA se sídlem na adrese 170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France.

Společnost HUMENSIS spravuje e-maily uživatelů a má na starosti jejich zpracování.

Společnost HUMENSIS naším jménem zpracovává obsah a technické parametry komunikace. Tento proces je součástí procesu zpracování dat na vyžádání, u kterého je uplatňována přiměřená úroveň ochrany dat.

Další informace ohledně zpracování dat společností HUMENSIS získáte zasláním písemné žádosti na adresu dpo@iledefrance.fr

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která souvisí s důvodem pro jejich získání, tzn. tři (3) roky, a poté je smažeme.

Data získaná v rámci procesu sledování výuky jsou využívána výhradně na základě vašeho souhlasu.

6.7 Získávání e-mailových adres v rámci procesu správy vztahů s obyvateli (CRM)

Vaše e-maily jsou zasílány do kontrolního systému CRM úřadu Ile-de-France Region.

Cílem projektu CRM regionální vlády Ile-de-France, který je v platnosti od 23. ledna 2019, je vytvoření systému jedinečných kontaktních referencí (RCU).

Má také další dílčí cíle:

- vytvoření jednotného úložiště osobních údajů, které má regionální úřad k dispozici;

- vytvoření jednotného formátu dat pro regionální úřad;

- možnost vkládání dalších zdrojů interních či externích dat do systému RCU v budoucnu v jednotném datovém formátu;

- získání souhlasu obyvatel regionu Ile-de-France s používáním jejich osobních údajů vytvořením centra preferencí, ve kterém mohou svá data a přihlašovaní k nabízeným službám spravovat a případně zcela odhlásit;

- využívání dat RCU prostřednictvím vícekanálové správy kampaní za účelem optimalizace komunikace s obyvateli regionu Ile-de-France podle potřeb služby (únava z marketingu, náklady, relevantní cílení...);

- vytvoření panelů pro sledování efektivity komunikačních aktivit a lepší porozumění datům;

- aktualizace zdrojových databází pomocí dat RCU na základě implementace zpětné vazby podle důležitosti dat dle posouzení managementu.

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která souvisí s důvodem pro jejich získání, tzn. tři (3) roky, a poté je smažeme.

Data získaná v rámci systému CRM jsou využívána výhradně na základě vašeho souhlasu.

7. Zabezpečení dat

Vaše data chráníme technickými i organizačními prostředky, například nastavením fyzických zabezpečovacích systémů a kontrolou přístupu.

Od našich spolupracovníků a třetích stran spolupracujících s úřadem regionu vyžadujeme dodržování přísných pracovních postupů v oblasti zabezpečení a ochrany informací včetně smluvních závazků, které vyžadují zachování důvěrné povahy dat a aplikaci přísných opatření při jejich převodu.

Údaje získané v rámci výukové platformy QIOZ nejsou předávány mimo Evropskou unii.

8. Důvěrnost

Vaše osobní údaje jsou využívány našimi zástupci k realizaci vámi požadovaných služeb a k posílení a upravení komunikace mezi vámi a našimi službami.

Vaše osobní údaje nesdílíme se třetími stranami, kromě poskytovatelů služeb, kteří jsou v tomto dokumentu výslovně uvedeni. Předávání dat našim poskytovatelům služeb se odehrává pouze v pevně stanovených případech a je-li to potřeba.

Vaše údaje nepředáváme ani neprodáváme. Žádné vaše údaje bez vašeho souhlasu nezveřejňujeme (s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon anebo platná nařízení).

9. Vaše práva ohledně zpracování dat

V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů má osoba, kterou je možné identifikovat na základě dat přenesených na platformu QIOZ, následující práva:

- v oblasti sledování výuky uživatele má právo zobrazovat, opravovat a odstraňovat své údaje a také bránit nebo požádat o omezení nakládání s těmito daty

- v oblasti poskytování platformy pro výuku cizích jazyků všem obyvatelům regionu Ile-de-France starším 15 let má právo svá data zobrazovat a opravovat a také bránit nebo požádat o omezení nakládání s těmito daty a jejich přenosu.

V případě takových požadavků stačí odeslat žádost na e-mailovou adresu uvedenou v článku 1 nebo na adresu donnees-personnelles@iledefrance.fr s uvedením příjmení, jména a adresy a přiložit doklad totožnosti.

Na žádost odpovíme co nejdříve, nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího přijetí.

Osoba, kterou je možné identifikovat na základě dat přenesených na platformu QIOZ, má dále právo vznést námitku k nadřazené autoritě, pokud se domnívá, že nakládání s jejími osobními údaji porušuje pravidla pro ochranu dat podle článku 77 evropského nařízení o ochraně osobních údajů. Můžete podat stížnost přímo úřadu Commission Nationale Informatique et Libertés na adresu https://www.cnil.fr/fr/plaintes/ .

10. Soubory cookie

Web https://www.qioz.fr vyžaduje používání souborů cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas s tím, aby byly do vašeho zařízení vkládány soubory cookie.

Tyto soubory slouží ke správnému fungování webu a uživatelských účtů a k realizaci nabízených služeb.

Cookie jsou malé soubory písmen a číslic, které se do vašeho zařízení stáhnou, když vstoupíte na web nebo do mobilní aplikace portálu QIOZ.

Některé soubory cookie jsou pro provoz webu nezbytné, jiné umožňují optimalizaci a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pokud máte v prohlížeči ukládání souborů cookie zakázáno, nebudete moci služby portálu QIOZ plně využívat.

Soubory cookie umisťované na webu mohou být ukládány řídicím systémem nebo třetí stranou.

Řídicí systém používá dvě (2) kategorie souborů cookie, jejichž role je popsána níže:

10.1 Statistické a měřicí soubory cookie služby MATOMO

Abychom vám mohli poskytovat lepší služby a zlepšovat pro vás prostředí našeho webu, používáme analytické soubory cookie služby MATOMO pro procházení internetu a měření.

Údaje o vašem používání webu (včetně IP adresy při prvním přihlášení) vygenerované těmito soubory jsou přenášeny na server umístěný ve Francii, kde jsou také uloženy.

Tyto soubory cookie slouží výhradně k měření publika stránky a webu za účelem posouzení zveřejněného obsahu a ergonomie webu.

Uložené soubory cookie slouží výhradně k vytváření anonymizovaných statistik návštěvnosti. Používání těchto souborů neumožňuje osobní identifikaci osob. Získaná data proto nejsou kombinována s dalšími osobními údaji.

Soubory cookie služby MATOMO:

Název

Soubor

Účel

MATOMO

_pk_id

Analytické sledování návštěvníků

MATOMO

_pk_ref

Analytické sledování návštěvníků

MATOMO

_pk_ses

Analytické sledování návštěvníků

Tyto soubory cookie anonymně ukládají následující údaje:

- způsob vstupu uživatele na web (vyhledávač, vyhledávací dotaz, odkaz...);

- typ a verze použitého prohlížeče;

- operační systémy a platformy;

- počet návštěv jednotlivých uživatelů, datum první návštěvy, předchozí návštěvy a nynější návštěvy;

- data související s navigací uživatele na webu/v mobilní aplikaci;

- prohlížený obsah;

- použité vyhledávací výrazy;

- doba pobytu na konkrétních stránkách;

- způsob interakce se stránkami.

Platnost souborů cookie společnosti MATOMO je maximálně třináct (13) měsíců od vložení.

Nastavení těchto analytických a měřicích souborů cookie lze vypnout. V takovém případě ale nebudete moci využívat všechny funkce webu QIOZ.

Podrobnější informace o analytických souborech vkládaných společností MATOMO můžete získat na odkazech níže, kde jsou také uvedeny informace, jak tyto soubory vypnout:

- informace o souborech cookie: https://matomo.org/faq/general/faq_146/

- vypnutí souborů cookie: https://matomo.org/faq/general/faq_157/

10.2 Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie slouží k následujícím účelům:

- ověření identity na webu;

- nastavení uživatelských předvoleb (jazykové rozhraní, komunikační metody);

- sledování výuky uživatelů.

Funkční soubory cookie nelze vypnout.

Soubory cookie webu QIOZ:

Název

Soubor

Účel

QIOZ

browser_lang

Rozpoznání jazyka prohlížeče

QIOZ

anon_long

Zapamatování jazykového rozhraní anonymního uživatele

QIOZ

cc

Rozpoznání země

QIOZ

Device

Rozpoznání digitálního zařízení uživatele

QIOZ

hovertranslate_enabled

Zapamatování stavu funkce doslovného překladu

QIOZ

SESS19d290db31922f72dfe1c0623cbb 434a

Ověření identity registrovaného uživatele

QIOZ

sp_mute

Zapamatování nastavení zvuku u her

QIOZ

arp_scroll_position

Dočasné zapamatování pozice posuvného okna

QIOZ

has_js

Zapamatování stavu aktivace Javascriptu

QIOZ

Lingua

Zapamatování naposled učeného jazyka

Platnost souborů cookie QIOZ je maximálně třináct (13) měsíců od vložení.

Soubory společnosti CLOUDFLARE:

Název

Soubor

Účel

Cloudflare

_cfduid

Rozpoznání konkrétního zákazníka za sdílenou adresou IP a uplatnění bezpečnostních pravidel u jednotlivých klientů

https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/ 200170156-What-does-the-Cloudflare-cfduid-cookie-do-

Cloudflare

_cf_bm

Základní prvek pro službu správy robotů. Tento funkční soubor cookie umožňuje nepoužívat při registraci systém typu captcha.

https://support.cloudflare.com/hc/en- us / articles / 360024829591-What-does-the-Cloudflare-cf-bm-cookie-do-

Platnost souborů cookie společnosti CLOUDFLARE je maximálně třináct (13) měsíců od vložení.

10.3 Soubory cookie vkládané třetími stranami

Tyto soubory jsou vkládány nezávislými společnostmi na jejich odpovědnost. Umožňují registraci na webu prostřednictvím uživatelského účtu služby LinkedIn.

Soubory cookie služby LinkedIn můžete vypnout. V takovém případě se ale nebudete moci na web přihlásit prostřednictvím propojení se službou LinkedIn.

Soubory cookie služby LinkedIn:

Název

Soubor

Účel

LinkedIn

bcookie

Rozpoznání prohlížeče

LinkedIn

liap

Registrace prostřednictvím propojení se službou LinkedIn a sledování

LinkedIn

Lidc

Komunikace při propojení se službou LinkedIn a funkce následné péče

Platnost souborů cookie společnosti LinkedIn je maximálně třináct (13) měsíců od vložení.

10.4 Správa souborů cookie

Soubory cookie můžete spravovat různými způsoby.

Soubory cookie můžete omezit nebo vypnout změnou nastavení prohlížeče. Funkční soubory cookie ale vypnout nelze.

Upozorňujeme, že změna nastavení negativně ovlivní váš přístup ke službám, které soubory cookie vyžadují.

 

10.5 Nastavení prohlížeče

 

Většina prohlížečů soubory cookie ve výchozím nastavení přijímá. Můžete si ale nastavit blokování těchto souborů nebo prohlížeč požádat, aby vás upozornil, když některý web soubor cookie do vašeho zařízení vkládá.

 

Chcete-li změnit způsob nakládání se soubory cookie ve svém prohlížeči, upravte nastavení na kartě soukromí.

 

Varování: Některé funkce webu nebudou fungovat.

 

Nastavení je u každého prohlížeče jiné. Podrobný popis najdete v nápovědě k prohlížeči, kde je uvedeno, jak změnit předvolby správy souborů cookie.

 

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

 

FireFox:

https://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=Gérer+les+cookies

 

Opéra:

https://www.accepterlescookies.com/how-to-accept-cookies-on-operations.html