Notis undang-undang

Pembentangan laman web ini

Selaras dengan Artikel 6 Undang-undang Bil. 2004-575 bertarikh 21 Jun 2004 mengenai Keyakinan dalam Ekonomi Digital, identiti entiti yang terlibat dalam pelaksanaan dan pemantauan laman web https://www.qioz.frr diperjelaskan kepada penggunanya.

Penerbit

Laman web https://www.qioz.fr diuruskan oleh Wilayah Ile-de-France.

Alamat:

Regional Council Ile-de-France 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen

Telefon: +33 (0) 1 53 85 53 85

Pihak berkuasa wilayah yang berdaftar dengan SIRET di bawah nombor: 237 500 079 00015.

Nombor VAT Intra Komuniti: FR38237500079.

Pengarah Penerbitan: Valérie PECRESSE, Presiden Regional Council Ile-de-France.

Hosting

Amazon Web Services

https://aws.amazon.com/fr/contact-us/

Kredit

Pembangunan:

ENTERTAINMENT LEARNING SAS

75 rue de Lourmel 75015 Paris

Teknologi yang digunakan: Laman ini telah dibangunkan dengan sistem pengurusan kandungan DRUPAL.

Terma dan Syarat Penggunaan Umum

Terma dan Syarat ini mesti diterima oleh Pengguna apabila mencipta akaun.

Perkhidmatan yang tidak ditawarkan oleh Wilayah Ile-de-France dan dibentangkan / dijual hanya oleh syarikat pihak ketiga yang Pengguna mungkin mempunyai akses dari Laman ini bukan, atas sebab apa pun, tanggungjawab Wilayah Ile-de-France. Pengguna dijemput untuk membaca syarat-syarat perkhidmatan ini seperti yang dikemukakan secara dalam talian oleh syarikat-syarikat yang berkenaan di bawah tanggungjawab penuh mereka.

Melaksanakan hak berkaitan dengan fail elektronik

Laman ini memerlukan penggunaan kuki. Dengan melayari Laman ini, anda bersetuju bahawa kuki boleh diletakkan pada peranti anda. Penggunaan kuki adalah diperincikan dalam Dasar Pengurusan Data Peribadi kami

Selaras dengan peraturan perlindungan data, mana-mana Pengguna yang telah mendepositkan data peribadi melalui laman web ini mempunyai hak untuk mengakses, membetulkan dan memadam datanya, serta hak untuk menentang atau meminta batasan penggunaan yang mana mereka adalah subjek. Pengguna juga mempunyai hak untuk kemudahalihan datanya, jika ada. Untuk melakukan ini, pengguna hanya perlu membuat permintaan ke alamat e-mel berikut dengan menyatakan nama akhir, nama pertama dan alamat : donnees-personnelles@iledefrance.fr , atau melalui pos, untuk perhatian kepada Directorate of Strategy and Territories / Pole Economic Development, Employment and Training / Ile-de-France Region, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen. Permintaan hendaklah disertakan dengan bukti identiti.

Pemprosesan data peribadi

Data peribadi yang dihantar di Laman ini di atas inisiatif Pengguna untuk pelaksanaan Perkhidmatan adalah semata-mata digunakan untuk tujuan ini. Kami menggunakan data anda secara unik atas dasar persetujuan anda mengenai pemantauan aktiviti pembelajaran pengguna, pengumpulan alamat e-mel melalui Pengurusan Hubungan Citizen (CRM), penerimaan surat berita dan penerimaan kaji selidik kepuasan tanpa nama. Kami menggunakan data anda secara unik untuk pelaksanaan kontrak berkenaan dengan ketersediaan platform pembelajaran bahasa asing percuma untuk orang yang berumur 15 tahun ke atas.

Data berikut dikumpulkan dan diproses apabila akaun dicipta untuk mengakses Perkhidmatan:

- Jantina

- Poskod

- Kumpulan umur (15-25 tahun, 26-59 tahun, lebih 60 tahun)

- Kategori profesional

- Kawasan aktiviti

- Data log masuk (nama pengguna, kata laluan, alamat e-mel, alamat IP pada sambungan pertama)

- Data dari aplikasi pihak ketiga pada sambungan pertama (LinkedIn)

- Tahap kemahiran bahasa

- Motivasi pembelajaran

- Papan pemuka dalam talian untuk menganalisis prestasi peranti

Data ini disediakan oleh Pengguna yang menerima, dengan mencipta akaun di Laman ini, secara sukarela dan khusus, Terma dan Syarat Penggunaan Umum dan memberi kuasa pemprosesan data oleh Wilayah Ile-de-France.

Entiti yang bertanggungjawab untuk pemprosesan data anda, mengikut erti peraturan perlindungan data, adalah Wilayah Ile-de-France, yang terletak di 2 rue Simone Veil, in Saint-Ouen (93400), dan tersedia untuk keperluan di atas di alamat e-mel berikut: dpo@iledefrance.fr

Hanya wakil Wilayah Ile-de-France dan penyedia perkhidmatan yang digunakan - yang disebut di bawah ini - mempunyai akses kepada data anda:

HUMENSIS SAS, yang bertanggungjawab terhadap pedagogi.

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France

Telefon: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS, Ketua Pasukan Teknikal

75 rue de Lourmel - 75015 Paris, France

GLOBAL EXAM SAS, yang menyediakan untuk pensijilan bahasa.

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, France

Telefon: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic, yang bertanggungjawab terhadap audit fungsi platform.

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Paris, France

Telefon 01 47 00 92 86

ACCESS42, yang bertanggungjawab terhadap audit kebolehaksesan platform.

102, rue des Poissonniers - 75018 Paris, France

Telefon: 09 72 45 06 14

LinkedIn, yang membolehkan pengguna mendaftar di platform.

37 rue du Rocher - 75008 Paris, France

MATOMO, yang membolehkan analisis audien Laman ini.

https://matomo.org/contact/

Data peribadi disimpan oleh Wilayah Ile-de-France pada pelayannya untuk memprosesnya untuk penyediaan Perkhidmatan. Ia disimpan hanya untuk tempoh yang diperlukan untuk tujuan pengumpulannya, iaitu selama tiga (3) tahun sebelum pemadaman muktamad.

Untuk memudahkan penggunaan Laman ini dan untuk memperibadikan pengalaman Laman oleh Pengguna, Wilayah Ile-de-France menggunakan kuki dan fail log. Kuki ini digunakan untuk membolehkan Laman ini, akaun pengguna dan pelaksanaan perkhidmatan yang ditawarkan berfungsi dengan baik. Penggunaan kuki mungkin dilumpuhkan dengan mengubah tetapan pelayar internet.

Semua langkah teknikal dan organisasi yang sesuai dilaksanakan untuk melindungi data peribadi, termasuk enkripsi, perlindungan data, dan pelaksanaan prosedur keselamatan fizikal. Kaedah kerja yang ketat untuk keselamatan dan perlindungan maklumat, termasuk kewajipan kontraktual kerahsiaan, dikenakan terhadap staf dan kontraktor di Wilayah Ile-de-France.

Orang yang berkenaan, menurut peraturan mengenai perlindungan data peribadi, berhak untuk mengakses, membetulkan dan memadam data mereka, serta hak untuk menentang atau untuk menghadkan pemprosesan yang ia tertakluk kepada. Mereka juga berhak kepada kebolehgunaan data mereka, jika ada. Untuk ini, ia adalah memadai untuk membuat permintaan kepada donnees-personnelles@iledefrance.fr , menyatakan nama akhir pengguna, nama pertama dan alamat dan menyediakan bukti identiti.

Maklumat lanjut mengenai pemprosesan data peribadi berkaitan dengan Perkhidmatan diberikan dalam Dasar Pengurusan Data Peribadi kami

Maklumat yang disediakan

Kandungan yang disediakan di Laman ini disediakan untuk tujuan maklumat dan mungkin berubah bergantung pada perubahan perundangan atau peraturan atau untuk alasan lain yang dianggap perlu. Pasukan editorial berhak untuk mengubah suai atau membetulkan kandungan Tapak ini.

Walaupun semua penjagaan yang diambil, laman web ini mungkin mengandungi ketidaktepatan, kecacatan atau kesilapan kemas kini.

Pengguna Laman ini boleh melaporkan apa-apa yang tertinggal, kesilapan atau pembetulan melalui e-mel dengan menulis ke alamat e-mel berikut: info@qioz.fr

Kewujudan pautan dari Laman QIOZ ke laman lain bukan merupakan pengesahan laman web tersebut atau kandungannya. Terserah kepada pengguna untuk menggunakan maklumat ini dengan pemahaman dan pemikiran kritikal. Tanggungjawab penerbit tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk maklumat, pendapat dan cadangan yang dirumuskan oleh pihak ketiga ini.

Penubuhan pautan hiperteks pada kandungan tapak QIOZ memerlukan perjanjian bertulis yang khusus dari Wilayah Ile-de-France. Dalam semua kes, pautan dari tapak menerbitkan kandungan sifat kontroversial, lucah, atau xenofobik, dan mereka dari laman web yang mengandungi kandungan yang bertentangan dengan kesopanan atau moral dan peraturan yang berkuat kuasa, adalah dilarang. Wilayah Ile-de-France boleh pada bila-bila masa menarik balik kebenaran ini dan memadamkan pautan jika ia tidak mematuhi undang-undang yang berkenaan atau jika pautan itu tidak mematuhi Terma dan Syarat Penggunaan Umum.

Pautan mestilah dengan jelas menunjukkan sifat kandungan serta alamat tepat pada halaman tersebut.

Sebarang penggunaan pautan ke platform untuk tujuan komersial dan pengiklanan adalah dilarang.

Lesen hak penggunaan dan hak cipta

Seluruh Laman ini adalah tertakluk kepada undang-undang Perancis dan antarabangsa mengenai hak cipta dan harta intelektual, baik berkenaan dengan bentuknya (pilihan reka bentuk, susunan bahan, cara akses kepada data, organisasi data ...) dan berkenaan dengan setiap unsur kandungan (teks, imej, dll.).

Semua penghasilan semula samada semua atau sebahagian Laman ini, termasuk dokumen yang boleh dimuat turun dan perwakilan ikonografi dan fotografi dilarang sama sekali kecuali dibenarkan secara nyata oleh Wilayah Ile-de-France.

Mana-mana rangkaian, penyiaran semula, penghasilan semula semua atau sebahagian dari Laman ini dalam apa jua bentuk, walaupun separa, dan di mana-mana media elektronik sekalipun, adalah dilarang sama sekali tanpa kebenaran nyata dari Wilayah Ile-de-France.

Pelanggaran mana-mana haknya adalah kesalahan jenayah pemalsuan (Artikel L.335-1 hingga 335-10 dari Kod Harta Intelek) dan boleh dihukum dengan tempoh pemenjaraan tiga tahun dan denda 300.000 euro.