Právní upozornění

Prezentace webu

V souladu s článkem 6 zákona číslo 2004-575 z 21 června 2004 ohledně ochrany soukromí v digitální ekonomice je uživatelům zveřejněna identita subjektů, které se podílejí na implementaci a sledování webu https://www.qioz.fr.

Vydavatel

Web https://www.qioz.fr je spravován úřadem Ile-de-France Region.

Adresa:

Regional Council Ile-de-France 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen

Telefon: +33 (0) 1 53 85 53 85

Místní autorita registrovaná v systému SIRET pod číslem: 237 500 079 00015.

Číslo DIČ: FR38237500079.

Vedoucí vydavatel: Valérie PECRESSE, prezidentka úřadu Regional Council Ile-de-France.

Hostování

Amazon Web Services

https://aws.amazon.com/fr/contact-us/

Poděkování

Vývoj:

ENTERTAINMENT LEARNING SAS

75 rue de Lourmel 75015 Paris

Použitá technologie: Web byl vytvořen ve spolupráci se systémem správy obsahu DRUPAL.

Obecné smluvní podmínky používání

Při vytváření účtu musí uživatel přijmout tyto smluvní podmínky.

Za služby, které nenabízí úřad Ile-de-France Region a jsou prezentovány/prodávány třetí stranou a uživatel k nim má prostřednictvím webu přístup, v žádném případě neodpovídá úřad Region Ile-de-France. Uživatelům se doporučuje, aby si prostudovali smluvní podmínky těchto služeb, které příslušné společnosti na vlastní odpovědnost zveřejňují na webu.

Uplatňování práv v souvislosti s elektronickými soubory

Web používá soubory cookie. Procházením webu vyjadřujete souhlas s tím, aba byly do vašeho zařízení soubory cookie vkládány. Používání souborů cookie je podrobněji popsáno v Zásadách správy osobních údajů

V souladu se zákony na ochranu osobních údajů má každý uživatel, který na web uloží své osobní údaje, právo k těmto údajům přistupovat, upravovat je a mazat, a také má právo nesouhlasit nebo požádat o omezení způsobu, jakým je s nimi nakládáno. Má také právo na případnou přenositelnost svých dat. V takovém případě stačí podat žádost (s uvedením jména, příjmení a adresy) na adresu donnees-personnelles@iledefrance.fr, nebo poštou na adresu Directorate of Strategy and Territories / Pole Economic Development, Employment and Training / Ile-de-France Region, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen. K žádosti je třeba doložit doklad totožnosti.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje přenášené na web z iniciativy uživatele v rámci fungování služby jsou využívány výhradně k uvedenému účelu. Vaše data využíváme pouze s vaším souhlasem, a to v souvislosti se sledováním výukové aktivity, k získávání e-mailových adres prostřednictvím systému CRM (Správa vztahů s obyvateli) a k zasílání bulletinů a anonymních průzkumů spokojenosti. Vaše údaje využíváme výhradně k plnění smluvního závazku bezplatného poskytování platformy pro výuku jazyků lidem ve věku nad 15 let.

Při vytvoření účtu, který umožňuje přístup ke službě, získáváme tyto údaje:

- pohlaví

- PSČ

- věková skupina (15-25 let, 26-59 let, nad 60 let)

- profesní kategorie

- oblast aktivity

- přihlašovací údaje (uživatelské jméno, heslo, e-mailová adresa, IP adresa při prvním připojení)

- údaje z aplikací třetích stran při prvním připojení (LinkedIn)

- údaj o úrovni jazykových znalostí

- motivace k výuce

- online panely pro analýzu výkonu zařízení

Tyto údaje jsou poskytovány uživateli, kteří v rámci procesu vytvoření účtu na webu dobrovolně a výslovně přijímají smluvní podmínky v aktuálním znění a úřadu Region Ile-de-France tímto povolují zpracování těchto dat.

Za zpracování vašich dat (v rámci platných zákonů na ochranu dat) je odpovědný úřad Ile-de-France Region se sídlem na adrese 2 rue Simone Veil, in Saint-Ouen (93400), který lze z výše uvedeného důvodu kontaktovat na e-mailové adrese dpo@iledefrance.fr

K vašim datům mají přístup pouze zástupci úřadu Ile-de-France Region a jím využívaní poskytovatelé služeb uvedení zde:

HUMENSIS SAS (pedagogické služby)

170 bis boulevard Montparnasse - 75014 Paris, France

telefon: 01 55 42 84 00

ENTERTAINMENT LEARNING SAS (vedení technického týmu)

75 rue de Lourmel - 75015 Paris, France

GLOBAL EXAM SAS (příprava jazykových certifikací)

53 rue Fénelon - 92120 Montrouge, France

telefon: 07 71 77 40 45

PANISERO SAS - Testapic (testování funkčnosti platformy)

100 rue de la Folie Mericourt - 75011 Paris, France

telefon: 01 47 00 92 86

ACCESS42 (audit přístupnosti platformy)

102, rue des Poissonniers - 75018 Paris, France

telefon: 09 72 45 06 14

LinkedIn (možnost registrace na platformě)

37 rue du Rocher - 75008 Paris, France

MATOMO (analýza publika webu)

https://matomo.org/contact/

Osobní údaje jsou uloženy na serverech úřadu Ile-de-France Region za účelem zpracování kvůli poskytování služeb. Jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k jejich účelu (například 3 roky) a poté jsou smazány.

Při používání webu a za účelem úpravy prostředí webu na míru uživatelům využívá úřad Ile-de-France Region soubory cookie a soubory protokolů. Tyto soubory cookie slouží ke správnému fungování webu a uživatelských účtů a k realizaci nabízených služeb. Používání souborů cookie lze vypnout v nastavení webového prohlížeče.

Osobní údaje jsou chráněny všemi vhodnými technickými i organizačními prostředky, například šifrováním, anonymizací a implementací fyzických bezpečnostních opatření. Zaměstnanci a smluvní dodavatelé úřadu Ile-de-France Region jsou vázáni přísnými pracovními pravidly ohledně bezpečnosti a ochrany údajů včetně smluvních závazků ohledně důvěrnosti.

Všechny dotčené osoby mají v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů právo přistupovat, opravovat a odstraňovat své osobní údaje a také nesouhlasit s uvedeným zpracováním dat nebo takové zpracování omezit. Mají také právo na případnou přenositelnost svých dat. V takovém případě stačí podat žádost na adresu donnees-personnelles@iledefrance.fr , uvést příjmení, jméno a adresu a předložit doklad totožnosti.

Další informace o zpracovávání osobních údajů v souvislosti s poskytovanými službami jsou uvedeny v Zásadách správy osobných údajů.

Poskytované informace

Obsah, který je na webu k dispozici, je poskytován výhradně z informativních důvodů, a může se měnit v závislosti na legislativních nebo právních změnách nebo z jiných důvodů, které budou považovány za důležité. Tým vydavatelů si vyhrazuje právo obsah webu upravovat a opravovat.

Navzdory veškerému úsilí se může stát, že web bude obsahovat chyby, nepřesnosti nebo chybné aktualizace.

Případné chyby a opravy webu mohou uživatelé nahlašovat e-mailem na adresu info@qioz.fr

V případě odkazu z webu QIOZ na jiný web nejsou poskytovány žádné záruky za obsah druhého webu. Uživatel je povinen při používání takových informací uplatňovat zdravý rozum a kritické myšlení. Vydavatel nenese odpovědnost za informace, názory a doporučení třetích stran.

Vytvoření hypertextového odkazu na obsah webu QUIZ vyžaduje předem udělené konkrétní, písemné svolené úřadu Ile-de-France Region. Vždy platí, že je zakázáno vytvářet odkazy z webů, které zveřejňují obsah kontroverzní, pornografické nebo xenofobní povahy nebo který odporuje morálním principům nebo platným zákonům. Úřad Ile-de-France Region může svolení kdykoli odebrat a odkaz smazat, pokud nebude v souladu s obecnými smluvními podmínkami.

Odkaz musí srozumitelně uvádět povahu obsahu a přesnou adresu stránky.

Odkazy na platformu z komerčních nebo reklamních důvodů jsou zakázány.

Licence k používání a autorská práva

Na celý web se vztahují francouzské a mezinárodní zákony z oblasti autorského práva a ochrany duševního vlastnictví, a to jak na formu (design, rozvržení materiálů, způsob přístupu k datům, uspořádání dat…), tak i na veškeré prvky obsahu (text, obrázky a podobně).

Jakékoli reprodukování webu nebo jeho části včetně stahovatelných dokumentů, ikonografiky nebo fotografického zpodobnění je přísně zakázáno, pokud k tomu úřad Ile-de-France Region nedá výslovný souhlas.

Jakékoli publikování v síti, opětovné vysílání, reprodukce webu nebo jeho části v jakékoli formě na jakémkoli elektronickém médiu je přísně zakázáno, pokud k tomu úřad Ile-de-France Region nedá výslovný souhlas.

Porušení těchto práv je trestným činem padělání (články L.335-1 až 335-10 zákona o duševním vlastnictví) a může být potrestáno až tříletým odnětím svobody a pokutou ve výši až 300 000 euro.