About

QIOZ je platformou na bezplatné používanie jazykov, ktorú vytvoril región Ile-de-France pre obyvateľov regiónu. Pedagogický prístup platformy je inovatívny a zábavný, založený na klipoch z filmov a televíznych seriálov, hudobných videách a dokumentárnych filmoch.

Používatelia majú k službe prístup zo svojho počítača, tabletu alebo smartfónu a môžu sa rozhodnúť, či sa naučia jeden alebo viac z nasledujúcich jazykov: angličtina, nemčina, španielčina a francúzština. Nevyžaduje sa minimálna úroveň jazykových znalostí. V závislosti od cieľov a potrieb používateľa sú navrhnuté špecifické moduly a proces učenia sprevádza virtuálny kouč. Pravidelné testy merajú pokrok a rozvíjajúce sa jazykové znalosti používateľa sú posudzované podľa noriem spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (CEFR).

Obyvatelia regiónu Ile-de-France majú bezplatný prístup ku QIOZ, ktorý je súčasťou ambície urobiť z Île-de-France viacjazyčný región do roku 2022. Miera nezamestnanosti, olympijské hry v roku 2024 a Brexit sú len niektoré z dôvodov pre tútu ambíciu. Je mnoho výziev, ktorým nemožno čeliť bez lepšej znalosti cudzích jazykov.

Región sa tiež spolieha na stredné školy, aby posilnil jazykovú zručnosť mladých ľudí v cudzom jazyku, a tým rozvíjal atraktívnosť regiónu. Regionálna vláda tak rozvíja svoju medzinárodnú vzdelávaciu ponuku s cieľom vytvoriť 20 000 študentských miest v medzinárodných sekciách a dvojjazyčných triedach verejných stredných škôl v regióne Paríž do roku 2020. To zahŕňa aj otvorenie troch nových medzinárodných stredných škôl v Île -de-France na začiatku školského roku 2021.